Teknikvetenskap

TE-Teknikvetenskap

Vill du bli civilingenjör och forma framtidens teknik? Är du med och tar ett nytt steg inom t ex mobiltelefoni? Då är Teknikvetenskap din inriktning.

Du får fördjupade kunskaper inom matematik, fysik och teknik. Arbetssätten är kreativa och vetenskapliga. Matematiska modeller blir till verktyg som löser verkliga problem. Genom experiment och fysikens teorier gör vi omvärlden mer begriplig. Blir du nyfiken?

Efter utbildningen och vidare studier öppnar sig många dörrar till arbete i Sverige och utomlands. Som civilingenjör är hela världen ditt arbetsfält.

Teknik är framtiden!

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Teknikvetenskap
Programfördjupning
Övrigt

Förslag på sidor