Fiske

Paus i fisket, spöet lutat mot en sten

Uddevalla kommun har flera mils strandlinje mot västerhavet och en storslagen skog och mark med rika inslag av såväl stora som små sjöar och vattendrag.

Fisket har en lång tradition i både salt och sött vatten. Lyckan till fångst varierar, men oftast beroende på den som håller i spöet!

Allt fiske i "saltsjön" och i Bjursjön är avgiftsfritt. För sjöar och vattendrag i övrigt krävs fiskekort.

Under Kortfiskeområden hittar du en sammanställning av de möjligheter som står till buds.

För fiske i havsvatten finns särskilda regler och begränsningar.

Kräftpest i Bäveåns vattensystem

Länsstyrelsen har beslutat om kräftpestförklaring av Bäveåns vattensystem i Uddevalla och Vänersborgs kommun.Kräftpestförklaringen innebär förbud mot att fånga kräftor i dessa områden och särskilda regler kring hur fiskeredskap får användas.

Länsstyrelsen har beslutat att följande vatten i Bäveåns vattensystem ska förklaras kräftpestsmittade: Sågån från Sågebron, Källesjö, Risån, Ryrsjön från vattendelaren uppströms Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Blåvikssjön och Bäveån från bron mellan Stötegården och Lane Ryrs kyrka 2 kilometer uppströms sammanflödet med Risån ner till mynningen i Byfjorden.

Inom det kräftpestsmittade området är det förbjudet att

  • fånga kräftor
  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  • använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats
  • fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion

Länsstyrelsens beslut gäller i två år, från den 3 september 2023 till och med den 3 september 2024.

Länsstyrelsen kommer att ta fram informationsskyltar som ska sättas upp inom det kräftpestförklarade området.

Fiskräknare i Bäveån

Havsöring passerar fiskräknaren i Bäveån

Havsöring passerar fiskräknaren i Bäveån

En specialkonstruerad fiskräknare installerades våren 2022 i Bäveån. Den finns i Hasselbacken vid vattenfallet Strömberget, där all fisk passerar för att leka längre upp i ån.

Fiskräknaren räknar antalet fiskar, ser hur stort beståndet är och vilka fiskarter som finns i Bäveån. Räknaren innehåller en kamera som har monterats i en cylinder. När fisken passerar registreras tidpunkt, riktning, hastighet och storlek på fisken.

Turist- och informationsskyltar om livet under ytan har också sätts upp på flera ställen i Hasselbacken.

Syftet är att öka kunskapen om fisken i Bäveån och framöver arbeta för en ökad fisketurism till Uddevalla centrum.


Mer information

Förslag på sidor