Fiske

Paus i fisket, spöet lutat mot en sten

Uddevalla kommun har flera mils strandlinje mot västerhavet och en storslagen skog och mark med rika inslag av såväl stora som små sjöar och vattendrag.

Fisket har en lång tradition i både salt och sött vatten. Lyckan till fångst varierar, men oftast beroende på den som håller i spöet!

Allt fiske i "saltsjön" och i Bjursjön är avgiftsfritt. För sjöar och vattendrag i övrigt krävs fiskekort.

Under Kortfiskeområden hittar du en sammanställning av de möjligheter som står till buds.

För fiske i havsvatten finns särskilda regler och begränsningar.

Fiskeräknare i Bäveån - fisken i fokus

En specialkonstruerad fiskräknare har installerats i Bäveån. Den står vid Hasselbacken i vattenfallet vid Strömberget, där all fisk passerar för att leka längre upp i ån.

Fiskräknaren kommer att kunna räkna antalet fiskar, se hur stort beståndet är och se vilka fiskarter som finns i Bäveån.

En kamera har monterats i en cylinder, när fisken passerar registreras tidpunkt, riktning, hastighet och storlek på fisken. Undervattenskameran som hör till, hyr vi som ett test under ett år framöver. Hela installationen är förberedd för en mer avancerad kamera om intresse finns för att fortsätta följa fiskarna framöver.

Efter att fiskräknaren har installerats kommer en tv-skärm sättas upp någonstans i centrum där allmänheten kan se vad som rör sig under vattenytan. Turist- och informationsskyltar kommer att sättas upp.

Genomfört med Fisken i fokus, ett projekt som finansieras av EU-Leader stöd. Syftet att öka kunskapen om fisken i Bäveån samt arbeta för en ökad fisketurism till Uddevalla centrum.

Inom kort kommer det att finnas en egen hemsida där utvalda filmer under dagen läggs ut med all statistik (art, storlek, tidpunkt, vattentemp, vattenföring).

Mer information

Fiskeföreningar, se föreningsregistret

Föreningsregister

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00