Nedtagning av träd

Bestämmelser om nedtagning av träd

Träden har stor betydelse för staden, människor, fåglar och insekter, därför vill vi värna om våra träd. De har både ekologiskt och estetiskt värde, de renar vår luft och skapar en vacker och levande bild av vår utemiljö. Kommunen är mycket restriktiva i frågan om nedtagning av träd på kommunens mark och gör en bedömning av varje enskilt fall.

Ansökan om nedtagning kan beviljas endast om trädet är sjukt eller utgör fara för liv eller egendom. I vanliga fall tas inte träd ner bara för att det stör utsikten, skuggar ditt hus eller tomt, tappar löv eller barr, orsakar dålig tillväxt på din tomt eller stör elektrisk utrustning.

Nedtagning av träd kan medges om det utgör en viss olägenhet för dig under förutsättning att trädet inte har något prydnadsvärde i sig samt att dina grannar inte har något emot det. I det fallet kan kommunen ta ner trädet mot ersättning.

All otillåten trädborttagning på kommunens mark polisanmäls.

Röjningsplan av sly och gallring av träd i dungar

Kommunen röjer bostadsnära park- och naturmark med ett visst intervall och åtgärdar då slyväxtlighet samt gallrar bort enskilda träd. Detta görs planerat efter en fastställd plan och ekonomiska resurser.

Ansökan om nedtagning av träd

Har du önskemål om att ta ner träd  fyll i ansökan om nedtagning av träd och skicka den sedan till Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun. Handläggningstid är mellan två och fyra veckor.

Ansökan som kommer från privatpersoner bosatta i hyreslägenheter handläggs inte av kommunen. I dessa fall ska hyresvärden kontaktas.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Blankett för nedtagning av träd

Ansökan om trädnedtagning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00