"Uddevalla ska vara en attraktiv plats för företagare"

Den nya politiska majoriteten har näringslivsfrågorna som ett prioriterat område, och vi ska stötta näringslivet med hög kunskapsnivå och gott bemötande, säger kommundirektör Malin Krantz. Hon förespråkar också små förändringar i vardagen och är stolt över den interaktiva välfärdsredovisningen och Kontaktcenters höga betyg.

Malin Krantz är kommundirektör i Uddevalla kommun och svarar på tre frågor om sin arbetsvardag.

Ett starkt näringsliv är viktigt för Uddevallas utveckling – hur ser du att vi som kommun kan stötta näringslivet?

- Den nya politiska majoriteten har satt näringslivsfrågorna som ett prioriterat område att arbete med. Mitt jobb är att se till att vi stöttar med hög kunskapsnivå, gott bemötande och korta handläggningstider i de ärenden som näringslivet behöver hjälp med. Den politiska ambitionen är att man ska känna sig välkommen och Uddevalla ska vara en attraktiv plats för företagare.

Välfärdsredovisningen är en kartläggning av folkhälsan i Uddevalla kommun och har nyligen presenterats i kommunfullmäktige. Hur ska välfärdsredovisningen användas?

- Vi som kommun har det övergripande ansvaret för att arbeta med folkhälsan och välfärdsredovisningen ger oss värdefulla fakta. Tack vare materialet kan våra politiker fatta kloka beslut, så att vi gör rätt insatser där det verkligen behövs. Vi har en hög ambitionsnivå och har skapat en aktuell och digital välfärdsredovisning som finns att ta del av på uddevalla.se.

Kontaktcenter är vägen in till Uddevalla kommun för alla som har frågor till oss. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort en servicemätning och vårt Kontaktcenter får högt betyg. Vad tänker du om det fina resultatet?

- Jag var på studiebesök hos Kontaktcenter i december och kan konstatera att hårt och systematiskt arbete ger resultat. Vi har duktiga och kunniga kommunvägledare som gör ett fantastiskt jobb vilket syns i servicemätningen.

Bonusfrågan:
Vi är nog många som har lovat oss själva att få en bra hälsostart på 2023 – har du några tips att dela med dig av?

- Det är lätt hänt att man går ut för hårt och inte orkar hela vägen. Mitt tips är därför att man bara ska lova sig saker som man klarar av att hålla. Det är de små förändringarna i vardagen över lång tid som räknas.