Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Roger Ekeroos

Intervju med Roger Ekeroos som är barn- och utbildningsnämndens ordförande i Uddevalla.

Vad ansvarar barn- och utbildningsnämnden för?

- Vi har ansvar för förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen i Uddevalla kommun. Det rör sig om cirka 16 000 elever och omkring 2 600 medarbetare, så det är en stor och bred verksamhet.

Som politiker i barn- och utbildningsnämnden bestämmer vi vad som ska göras, medan tjänstepersonerna i barn- och utbildningsförvaltningen är experter på hur det ska göras.

Vad skulle du säga är barn- och utbildningsnämndens viktigaste uppgift?

Det är att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och elever att få ett fantastiskt vuxenliv. Vi finns med hela vägen från 1,5 års ålder tills att man går ut gymnasiet eller väljer en vuxenutbildning.

Kan du ge exempel på ärenden som barn- och utbildningsnämnden hanterar?

- Det är väldigt mycket hos oss som styrs av skollagen, och då har vi ansvar för att se till att vi arbetar enligt lagens krav. Men vi ansvarar också för arbetsmiljön för barn, elever och personal. Viktiga pusselbitar i arbetsmiljön är att det finns bra och anpassade lokaler och tillräckligt med personal. Därför arbetar vi även med ärenden som rör lokaler och kompetensförsörjning.

Hur kan man följa barn- och utbildningsnämndens möten?

-Om man är intresserad av vad som händer i barn- och utbildningsnämnden kan man läsa våra kallelser och protokoll på uddevalla.se. Man kan också bli prenumerant vilket innebär att man får ett mejl varje gång en kallelse eller ett protokoll publiceras.

Hur får man kontakt med en politiker i barn- och utbildningsnämnden?

-Alla våra kontaktuppgifter finns i registret över förtroendevalda på uddevalla.se. Det går också bra att höra av sig till Kontaktcenter om man är osäker på vem ska prata med.