Frågor och synpunkter

Registrerade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen.
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor