Regementsparken

Regementsparken ligger i ett kuperat, dramatiskt landskap vid Bäveån.

Regementsparken

  • Besöksmål med museum m.m.
  • Böljande gräsytor och ståtliga träd
  • Närhet till Bäveån
  • Sittplatser

Bohusläns Regemente flyttade 1913 från Backamo till Uddevalla. Ett torp flyttades från Solberga socken till regementet. Torpet placerades invid den mjuka slänten ner mot Bäveån, på mark som inköptes 1920 just för att ge det lilla museet en passande inramning.

Den då nyligen pensionerade stadsträdgårdsmästaren C. A. Andersson hjälpte till att anlägga Regementsparken, som invigdes 1921. Med tiden utrustades parken med såväl dansbana, Rotrundan, som utomhusscen i form av en amfiteater och blev omåttligt populär.

Regementsparken ligger i ett kuperat, delvis mycket dramatiskt landskap, invid en strid del av Bäveån. Parken domineras av böljande gräsytor under mäktiga hängbjörkar och väldig blodbok. Mitt i parken är en minnessten över Kungliga Bohusläns Regemente 1661-1961 rest. När I17 lades ner 1992 övergick Regementsparken i en vänförenings förvaltning. Parken har genom föreningen kompletterats med ett museum, som berättar Bohusläns försvarshistoria.

Regementsparken i grönska

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor