Emaus

1967 övertog Uddevalla kommun driften av Emaus och hela egendomen förklarades som naturreservat. Många förändringar inträdde i och med detta övertagande. De arbetskrävande trädgårdsanläggningarna togs bort. Framför corps-de-logiet finns idag en stor gräsmatta med några åldriga thujor. Fruktträdgården är beteshagar. Inägomarken nyttjas som friluftsområde. Den gamla uppfarten söderifrån finns fortfarande kvar som promenadstig liksom andra delar av almallén.

Emaus utgör ett värdefullt område bohuslänsk natur bestående av bergspartier med yppiga skogspartier, lundar och ängar med ett rikt fågelliv. Lundfloran, annars sparsamt företrädd i Bohuslän, är här rik ned flera rariteter. Här finns flera träd såsom lärk, thuja och svart valnöt, som här har sin nordligaste spontana växtlokal.

Parken vid Emaus och det vackra gula huset

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00