Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som finns i grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Syftet med stödinsatsen är att använda elevens modersmål som ett redskap i kunskapsutvecklingen i olika ämnen. I studiehandledning på modersmålet sker arbetet både på modersmålet och på svenska. 

Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Utredning och ansökan om studiehandledning görs av rektor.

Kontakt

Ingela Sörensson-Nilsson, +46 522‑69 66 14

Enhetschef

ingela.sorensson-nilsson@uddevalla.se

Ramnerödsskolan Boxhultsvägen 18

451 51 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00