VVS

VF-VVS

Du får lära dig olika svets- och lödtekniker, läsa och förstå ritningar. Nybyggnad, ombyggnad och underhåll av VVS -anläggningar ingår även i utbildningen.

En stor del av utbildningen är praktisk med arbete på skola och ute i VVS-företag.
Du kommer att arbeta både med befintliga system och inom den senaste tekniken.

Arbetsmarknad och vidareutbildning

VVS -tekniken är viktig i dagens samhälle. Jobben finns på många ställen som t ex byggsektorn, privat och offentlig förvaltning och i industrin.

Efter skoltiden och cirka två år i ett företag får du tillfälle att utföra ett teoretiskt och praktiskt prov som vid godkännande leder till en yrkesexamen.

Vägvalet behöver inte alltid vara förutbestämt. Utbildning öppnar dörrar. Vill du vidareutbilda dig finns det goda möjligheter. Du kan läsa till tekniker eller ingenjör och arbeta med konstruktion och kontroll. Vill du läsa vidare har du stor nytta av praktisk bakgrund. Du får möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning VVS
Programfördjupning Skolförlagt
Programfördjupning Lärling
Övrigt

Förslag på sidor