Bygglovsprocessen

Här beskriver vi bygglovsprocessen, från ansökan till att byggnaden får börja användas. Du får tips inför din ansökan och kan se vilka beslut du behöver från oss innan du kan påbörja ditt projekt.

Först bör du ta reda på vad du får lov att göra på den tänkta platsen. Ligger din tomt inom detaljplanerat område finns ibland färdiga bestämmelser om vad som är tillåtet. Ligger den utanför är det kommunens översiktsplan som är rådgivande

Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. I ett förhandsbesked får du svar på om det är möjligt att bygga det du har tänkt.

Så här ser bygglovsprocessen ut, från att du planerar ditt bygge till att du fått ett slutbesked och kan börja använda din byggnad.

Bygglovsprocessen steg för steg

1. Förbered ansökan

2. Skicka in ansökan

3. Handläggning

4. Grannars möjlighet att påverka

5. Beslut

6. Tekniskt samråd

7. Startbesked

8. Platsbesök

9. Slutsamråd

10. Slutbesked

Viktiga punkter i bygglovsprocessen

  • Om du ska bygga nytt utanför detaljplanerat område kan du först ansöka om förhandsbesked.
  • Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig.
  • Du kan behöva en fackman som hjälper dig med att ta fram ritningar.
  • Du behöver beställa en nybyggnadskarta minst en månad innan du ska lämna in din ansökan.
  • Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.
  • Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.
  • Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked och fyra veckor passerat efter kungörelse.
  • Använd inte byggnaden förrän du fått ett slutbesked.

Förslag på sidor