Elnät och avtal

Du som kund använder och betalar för dels elnätet i ditt område, och dels tecknar du elavtal med ett elhandelsbolag där du fritt kan välja vem du vill köpa elen av. Det händer mycket inom energiområdet och numera finns möjlighet att själv ha ett energilager i form av batteri.

Elnät

Det finns ett antal elnätsägare i Sverige och de har monopol i sina respektive område. Du som kund måste använda elnätet i ditt elnätsområde och får därmed en faktura från elnätsägaren. Elnätsägare i Uddevalla kommun är Vattenfall och Uddevalla energi. För mer information, felanmälan eller frågor kontakta respektive bolag.

Uddevalla energi
Kundservice
Telefon 0522-58 08 00

Vattenfall
Kundservice
Telefon 020-82 00 00

Sverige är indelat i fyra elområden och Uddevalla ligger i elområde 3.
Mer om elområden>>

Elavtal

Det finns ca 150 elhandelsbolag som säljer el, och du kan välja fritt vem du vill köpa el av. Pris och villkor varierar beroende på vilket bolag du väljer. Vill du jämföra avtal så gå in på Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt.

Jämför el och elavtal på elpriskollen>>

Rådgivning om elavtal

Det kan kännas svårt att välja vilket avtal som passar dig bäst. Om du vill ha rådgivning så finns Konsumenternas Energimarknadsbyrå och kommunens egna energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och oberoende rådgivning.

Oberoende vägledning om el, gas och fjärrvärme (energimarknadsbyran.se)>>

Kontakta oss om energi och uppvärmning (kommunens rådgivare)>>

Lagring av energi, batterier

Installation av energilager i form av batteri kan vara lönsamt och öka säkerheten i din anläggning. Privatpersoner kan få ett skatteavdrag på 50% vid installation av batterilager. Stöd för installation av batteri, Skattemyndigheten>>

Batteri kan användas på flera olika sätt beroende av bostadens eller verksamhetens behov och förutsättningar:

  1. Minska effekttoppar genom att styra batteriet utifrån bostadens effektuttag. Särskilt viktigt idag då många elnätsägare i Sverige ställer om till abonnemang där effekten avgör en del av din månadskostnad.
  2. Frekvensreglering av elnätet är en viktig uppgift som Svenska Kraftnät betalar bra för idag. Via en aggregator kan du sälja stödtjänster till överliggande elnät även från ett litet batteri. Detta är en relativt ny funktion och i många fall den största intäkten på ett batteri.
  3. Säkra sin bostad för strömavbrott. Batterier kan förse din bostad med el även när strömmen har gått.
  4. Öka egenanvändningen av solel där överskottsel från dagen lagras för att användas under kvällen.
  5. Ladda batteriet från elnätet när elpriset är lågt. För denna funktion krävs det att man har ett timprisbaserat elavtal med sin elleverantör och modern elmätare.

Batterier och säkerhet

Rätt installerade och underhållna anses batterier i bostäder vara säkra. Det finns dock några saker som är viktiga att tänka på. Det är viktigt att välja godkända och CE-märkta batterier samt att installation sker av behörig elektriker. Batterierna ska också ha övervakningssystem som varnar vid eventuella fel.

Elsäkerhetsverket har publicerat råd kring säker installation av energilager.
Elsäkerhetsverket om säker installation>>

Mer läsning om batterier

Martin Ydergren stöttar elnätet med batteri och solceller>>

Svenska kraftnät informerar om hur privatpersoner kan bidra>>

Förslag på sidor