Energi- och klimatplan

Hur ska vi bli fossiloberoende i Uddevalla? Nu finns en energi- och klimatplan med syftet att Uddevalla ska vara en fossiloberoende kommun till år 2030. Planen omfattar både kommunens egna verksamheter, de helägda kommunala bolagen, samt hela den geografiska kommunen.

Planen visar kommunens långsiktiga arbete inom energi- och klimat och som bidrar till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samklang med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Med energi- och klimatplanen uttrycker kommunen den riktning, målsättning och framtidsbild som vi alla tillsammans behöver arbeta med för att nå målet om en fossiloberoende kommun 2030.

Tre framtidsbilder där det är viktigast med åtgärder

Det finns tre framtidsbilder som står i fokus i energi och klimatplanen, det är inom dessa områden som det bedöms vara viktigast att genomföra åtgärder:

  • Mobilitet och transporter
  • Energianvändning och produktion
  • Cirkulär konsumtion.


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Förslag på sidor