Vindkraft

I Uddevalla finns en vindbruksplan som underlag och rekommendation för utbyggnad av vindkraft inom kommunen. Är du intresserad av småskalig vindkraft finns små verk du kan bygga för att producera egen el.

Vindbruksplan

I Uddevalla kommuns nordvästra delar finns 13 uppförda vindkraftverk. En karta över uppförda och beviljade vindkraftverk finns i vindbruksplanen. Planen är framtagen för att vara ett underlag i planering och rekommendation för exploatering av vindkraft i Uddevalla kommun.

Småskalig vindkraft

Funderar du på egen vindkraft? Det är fullt möjligt. Idag finns små vindkraftverk så kallade miniverk eller gårdsverk som ger dig möjligheten att producera din egen el och bidra till en renare miljö. I vissa fall behövs inte bygglov för ett miniverk under 20 meter. För större vindverk än så krävs bygglov.

Vindlov

På hemsidan vindlov.se hittar du en steg-för-steg-guide för att investera i vindkraftverk i olika skala. Bakom hemsidan står de statliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen samt Sveriges kommuner och landsting.

Vindlov.se>>

Skattereduktion för vindkraftsel

Du som producerar el för hemmabruk och matar in eventuell överskottsel till övriga elnätet kan ofta få en skattereduktion på 60 öre/kWh för det. Reglerna gäller för privatpersoner.

Mer information om skattereduktion på Skatteverket.se>>

Vindkraftverk

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Förslag på sidor