Vindkraft

Vindbruksplan

I Uddevalla kommuns nordvästra delar finns 13 uppförda vindkraftverk och ytterligare 9 som har bygglov eller tillstånd att byggas upp.

Vindkraftverk

En karta över uppförda och beviljade vindkraftverk finns i vindbruksplanen. Planen är framtagen för att vara ett underlag i planering och rekommendation för exploatering av vindkraft i Uddevalla kommun.

Vindbruksplanen är antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Underlag till vindkraftplanering

Vindbruksplan.pdf
Ikon dokument/fil

Miljökonsekvensbeskrivning

MKB vindbruksplan.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00