Klimatlöften

Minskat matsvinn, energieffektivisering och längre livslängd på elektronik är några av Uddevalla kommuns klimatlöften.

Kommunfullmäktige har antagit 7 klimatlöften som Uddevalla kommun ska arbeta med och genomföra under 2024–2026. Klimatlöftena är en del av satsningen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.”

  • Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
  • Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
  • Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
  • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
  • Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
  • Vi använder cirkulära möbler.
  • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.

Lär dig mer om Klimat 2030

”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Inom satsningen tar man fram 30 klimatlöften som består av konkreta och beprövade åtgärder som kan ge stor utsläppsminskning. Alla regionens kommuner bjuds in till att anta så många av klimatlöftena som man vill.

Du hittar mer information om kommunernas klimatlöften på webbplatsen klimat2030:
Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030

Uddevalla kommuns klimatlöften- Klimat 2030

Förslag på sidor