Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och till att avnormalisera rökning, vilket i sin tur kan motverka att barn och ungdomar börjar röka. Vattenpipor, e-cigaretter och örtprodukter för rökning omfattas också av förbudet.

Cigarett och rökare

Miljöer som ska vara rökfria är;

 • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus).
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • I kollektivtrafik och vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • I restauranger och andra serveringsställen samt på uteserveringar.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus.
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Ett visst antal rum på hotell.

Tillstånd krävs för att sälja tobaksvaror

För att sälja tobak och liknande produkter krävs ett tillstånd. Detta söker du hos kommunens tillståndsenhet; ansökan om tobakstillstånd.

Tänk även på att försäljningstillstånd för tobak inte ger dig rätt att sälja e-cigaretter utan du måste anmäla det separat.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Miljökontoret utför tillsyn utifrån lagen om tobak och liknande produkter.

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (till exempel som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Du som fastighetsägare eller verksamhetsansvarig ansvarar för att:

 • Genom skyltning tydligt informera om rökförbudet. Länsstyrelsen har tagit fram varianter på informationsskyltar om rökförbudet.
 • Ta bort askkoppar och liknande från entréer och inom miljöer som ska hållas rökfria, så att inte besökare tror att de får röka där.

Om någon, trots tillsägelse, röker på en plats där det inte är tillåtet, har du rätt att be personen lämna platsen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor