Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i människors miljö.

Samhällsbyggnad utövar tillsyn inom hälsoskyddsområdet. Verksamheter som ingår i hälsoskyddsområdet är till exempel offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, tatuering eller piercing. Även bassängbad och olika typer av tillfälliga boende omfattas.

Samhällsbyggnad handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning.

Mer information om frågor som rör inomhusmiljön i din bostad hittar du nedan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00