Livsmedel

De som säljer eller hanterar mat, till exempel livsmedelsföretag, ansvarar för maten så att ingen blir sjuk på grund av dålig hantering eller blir lurad om innehållet i maten. Det är också målet med lagstiftningen och miljökontoret kontrollerar att den följs.

Miljökontorets roll

Kommunens inspektörer kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretagen har arbetssätt som gör att maten inte blir dålig. Du som konsument ska inte bli vilseledd eller lurad, du har rätt att få information om maten.

Vi kontrollerar ungefär 530 livsmedels- och dricksvattenanläggningar regelbundet. Beroende på vilken typ av verksamhet som kontrolleras gör vi olika många inspektioner per år. De flesta restauranger får ett besök om året. Stora kök exempelvis på skolor och stora butiker kan få fler inspektioner under ett år.

Har något blivit fel?

Kontakta gärna oss på miljökontoret om du tror att du blivit sjuk på grund av ett livsmedel.

Du kan också lämna synpunkter om du tror att maten hanteras på ett riskabelt sätt, eller om livsmedelsverksamheten luras med maten. Menyer och märkning ska vara rätt och man får inte påstå vad som helst.

Information om allergener

EU har enats om en lista med 14 särskilt allergena livsmedel som företagen alltid ska kunna berätta om de finns i maten. Till exempel handlar det om spannmål, ägg och mjölk. Det gäller både i butik och om du äter ute på restaurang.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor