Så styrs kommunen

Mål och budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och budget ska se ut för de kommande tre åren. Mål och budget (strategisk plan, ny sida) är kommunens viktigaste styrdokument. Den innehåller inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Här kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. Du kan också se vad vi gör för att nå våra inriktningsmål, hur väl vi håller oss till vår budget och hur vi fördelar pengarna mellan olika verksamheter.

Så här fördelas en krona i kommunens verksamheter

Nämnder, förvaltningar och bolag

Kommunfullmäktige ger varje år inriktningsmål och uppdrag till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Nämnderna och bolagsstyrelserna arbetar sedan för att fullfölja uppdragen. Till sin hjälp har de förvaltningar och bolag som tar fram beslutsunderlag och genomför besluten. Verksamheten utförs av verksamheter i kommunens egenregi, privata utförare och de kommunala bolagen.

Nämnder

Kommunfullmäktige ger nämnderna årliga uppdrag och fyraåriga inriktningsmål. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Nämnderna ska utifrån kommuninvånarnas intressen se till att den kommunala servicen fungerar. Nämnderna gör verksamhetsplaner som beskriver hur varje nämnd ska nå inriktningsmålen och vilka beslut som måste tas.

Se alla nämnder

Förvaltningar

Förvaltningarnas uppdrag är att genomföra de beslut som nämnderna fattar, och förse nämnderna med beslutsunderlag. Varje förvaltning ansvarar för ett verksamhetsområde och stödjer en nämnd

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstepersoner. I Uddevalla kommun finns totalt 5 förvaltningar.

Se alla förvaltningar

Bolag

Uddevalla kommun har valt att driva en del av sin verksamhet genom kommunala bolag. Bolagen får direktiv av kommunfullmäktige och alla är samlade i koncernen Uddevalla Utvecklings AB.

Se alla kommunala bolag

Förslag på sidor