Kultur och fritidsnämnden

Annelie Högberg (S

Annelie Högberg (S)

Kultur och fritidsnämnden ansvarar bland annat för bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kultur, kulturmiljövård och idrottsanläggningar.

Annelie Högberg (S) är kulturnämndens ordförande för perioden 2020-07-03 till 2022-12-31.

Kultur och fritidsnämndens verksamhet innefattar flera olika områden:

  • Idrotts- och friluftsanläggningar: Agnebergshallen, Bowlinghallen, Fridhemshallen, Landbadet, Rimnershallen, Rimnersvallen och Walkesborgsbadet samt sportfält, spår och leder.
  • Fritidsgårdar och Emaus lantgård
  • Kulturverksamhet: Barnteater, konserter, konst, kulturmiljö och kulturarv, teater- och  dansföreställningar  
  • Kulturskola
  • Stadsbibliotek med filialer på Dalaberg, Källdal (Rampen) och i Ljungskile

Nämnden fördelar anslag och bidrag till kultur- och fritidsföreningar, studieförbund (m. fl. organisationer) som är verksamma i kommunen.    
 
Kultur- och fritidsnämnden verkar också för att alla kommuninnevånare ska få möjlighet att uppleva musik, teater, konst och litteratur och att delta i skapande verksamheter. Detta har formulerats i sju övergripande punkter; Kulturpolitiska mål för Uddevalla kommun.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00