Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden ansvarar bland annat för bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kultur, kulturmiljövård och idrottsanläggningar.

Gösta Dahlberg (M)

Gösta Dahlberg (M)

Gösta Dahlberg (M) är ordförande för perioden 2023-01-01 till
2026-12-31.

Kultur och fritidsnämndens verksamhet innefattar flera olika områden:

  • Idrotts- och friluftsanläggningar: Agnebergshallen, Bowlinghallen, Fridhemshallen, Landbadet, Rimnershallen, Rimnersvallen och Walkesborgsbadet samt sportfält, spår och leder.
  • Fritidsgårdar och Emaus lantgård
  • Kulturverksamhet: Barnteater, konserter, konst, kulturmiljö och kulturarv, teater- och  dansföreställningar  
  • Kulturskola
  • Stadsbibliotek med filialer på Dalaberg, Källdal (Rampen) och i Ljungskile

Nämnden fördelar anslag och bidrag till kultur- och fritidsföreningar, studieförbund (m. fl. organisationer) som är verksamma i kommunen.    
 
Kultur- och fritidsnämnden verkar också för att alla kommuninnevånare ska få möjlighet att uppleva musik, teater, konst och litteratur och att delta i skapande verksamheter. Detta har formulerats i sju övergripande punkter; Kulturpolitiska mål för Uddevalla kommun.

Sammanträdena är stängda för allmänheten men medborgare vars medborgarförslag avgörs av kultur och fritidsnämnden bjuds in och ges möjlighet att yttra sig över sina ärenden.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor