Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden ansvarar bland annat för bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kultur, kulturmiljövård och idrottsanläggningar.

Monica Bang Lindberg (L) är kulturnämndens ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

Kultur och fritidsnämndens verksamhet innefattar flera olika områden:

  • Idrotts- och friluftsanläggningar: Agnebergshallen, Bowlinghallen, Fridhemshallen, Idrottshallen, Landbadet, Rimnershallen, Rimnersvallen och Walkesborgsbadet samt sportfält, spår och leder.
  • Småbåtshamnarna Gustafsberg, Mollön, och Ranneberg.
  • Fritidsgårdar och Emaus lantgård
  • Kulturverksamhet: Barnteater, konserter, konst, kulturmiljö och kulturarv, teater- och  dansföreställningar  
  • Kulturskola
  • Stadsbibliotek med filialer på Dalaberg och i Ljungskile

Nämnden fördelar anslag och bidrag till kultur- och fritidsföreningar, studieförbund (m. fl. organisationer) som är verksamma i kommunen.    
 
Kultur- och fritidsnämnden verkar också för att alla kommuninnevånare ska få möjlighet att uppleva musik, teater, konst och litteratur och att delta i skapande verksamheter. Detta har formulerats i sju övergripande punkter; Kulturpolitiska mål för Uddevalla kommun.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00