Kriscentrum, samtalsmottagning

Kriscentrum är en samtalsmottagning för dig som är vuxen, barn eller ung som upplevt någon form av våld i nära relation samt för dig som utsätter någon i nära relation för våld. Du når oss genom att själv ringa till oss eller om du har någon annan stödkontakt som hjälper dig att kontakta Kriscentrum för dig.

Du får efter kontakt med oss komma till en av våra kuratorer på Kriscentrum där du erbjuds bearbetande samtal med syfte att stärka dig och hitta vägar ur våldet. Oavsett om du själv är utsatt eller utsätter någon nära. Samtalen kostar ingenting, du kan om du vill både ringa och komma till oss anonymt.

Om du är barn eller ung som upplevt våld mellan familjemedlemmar eller om du själv varit utsatt erbjuds också samtal av egen kurator. Du blir lyssnad på, du får berätta vad du varit med om i din takt. Vi kan finnas med dig i samtal med t ex din socialsekreterare eller kurator på skolan.

Våld i ungas relationer är ett vanligt förekommande problem i vårt samhälle och du som lever med en partner som inte är snäll mot dig , kränker, hotar, slår eller utsätter dig sexuellt finns vi på Kriscentrum. Eller om du behöver hjälp att förstå din partner, känna mindre svartsjuka, kontroll eller ilska.

För dig som möter våld i nära relationer i ditt yrke

Kriscentrum är ett kunskapscenter för dig som möter barn, unga eller vuxna som lever eller upplevt våld i nära relationer. Du kan ringa oss och konsultera avidentifierat för att få stöd i hur du kan möta personen, stödja vidare eller genom att hjälpa personen till oss på Kriscentrum.

Behöver ni mer kunskap och verktyg för att möta våld i nära relationer så erbjuder vi oss att komma ut och hålla föreläsning för personalgrupper inom området.

Enheten mot våld i nära relation finns på Facebook.

Kontakt

Kriscentrum - samtalsmottagning vid våld i nära relation

Telefontid
Måndag, tisdag och torsdag klockan 10.00 -12.00
Onsdag klockan 13.00 -15.00

Telefon
0522-69 51 96

E-post
kriscentrum@uddevalla.se

Förslag på sidor