Kriscentrum, samtalsmottagning

Kriscentrum i Uddevalla kommun erbjuder råd och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller hot i nära relation. Samtal på Kriscentrum kostar inget. Du kan vara anonym – inget registreras eller journalförs.

Genom vår verksamhet Trappan erbjuder vi även stöd till barn och ungdomar som bevittnat våld.

På Kriscentrum hjälper vi även till att förmedla kontakt med andra myndigheter eller organisationer som erbjuder råd och stöd.

Stöd till dig som utövat våld

Om du själv har utövat våld eller hot i nära relation och vill ha en förändring kan du också få stöd hos oss. Vi erbjuder stödsamtal för att kunna förändra din situation, samt rådgivning i vart du kan vända dig i olika frågor.

Kontakt


Kriscentrum - samtalsmottagning vid våld i nära relation

Telefon
0522-69 51 96

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00