Akut hjälp

Vid behov av akut hjälp, ring 112 till SOS Alarm.

När du ringt 112, var beredd att svara på SOS-operatörens frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det inträffat?
 • Vilket telefonnummer ringer du från?

Du behöver inte vara orolig att SOS-operatörens frågor försenar larmet. Medan en operatör frågar har en annan påbörjat alarmeringen.

När du ringer 112 når du:

 • Ambulans
 • Fjällräddning
 • Flygambulans
 • Flygräddning
 • Giftinformation
 • Jourhavande läkare
 • Jourhavande präst
 • Jourhavande tandläkare
 • Kommunal räddningstjänst
 • Miljöräddningstjänst till sjöss
 • Polis
 • Sjöräddning
 • Socialjour
 • Tullverket - tips om smuggling

Respektera nödnumret 112 – ring inte 112 annat än i akuta nödsituationer!

Hjärtstartare

I Uddevalla finns det hjärtstartare på många platser, bland annat i Stadshuset, Rimnershallen och Walkesborgsbadet. Du kan hitta var samtliga hjärtstartare finns i Hjärtstartarregistret.

Läs mer om Hjärtstartarregistret

Andra viktiga telefonnummer

Myndigheter och organisationer

Bris – Barnens rätt i samhället, 116 111
Brottsofferjouren Fyrbodal, 0720-444 593
Giftinformation (ej akuta fall), 08-33 12 31
Jourhavande medmänniska, 08-702 16 80 
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Läkemedelsupplysning, 0771-46 70 10
Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, 010-435 00 00
Polisen i Uddevalla, 114 14
Räddningstjänst, 010-161 55 00
Sjukvårdsrådgivning, 1177
Uddevalla sjukhus, 010-435 00 00

Vid större olyckor och kriser i samhället, ring 113 13 för information.
113 13 är ett nationellt nummer där du kan få information vid större olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor och jordskalv.

Du kan också lämna information om större olyckor och kriser via 113 13.

Förslag på sidor