God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla.

I varje kommun finns en ansvarig överförmyndare, men den personen handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Aktuellt

Längre svarstider

På grund av rådande situation med Covid-19 kan svarstiden på vår telefontid och på mejl vara något längre än vanligt.

Granskningsläget

För att du som ställföreträdare ska få återkoppling och ditt arvode snabbare gjordes en förhandsgranskning av årsräkningarna direkt när de kom in till överförmyndaren. Var årsräkningen inte komplett kontaktades ställföreträdaren och vi begärde in det som fattades. Har man inte blivit kontaktad under förgranskningen placerades årsräkningen direkt i kön till den ordinarie granskningen. Den ordinarie granskningen startade vecka 11 och sker i datumordning efter inkommen årsräkning.

Statistik över granskade årsräkningar

På grund av ändrade arbetsrutiner och ställföreträdares snabba återkoppling när komplettering har efterfrågats, har vi detta år blivit färdiga med alla årsräkningar under oktober månad.

Tack alla ställföreträdare för detta år. Håll utkik efter e-post i januari då information om nästa års redovisning kommer. Du kan börja redan nu att förbereda genom att åtgärda eventuella punkter i granskningsmeddelande.

Information till dig som är ställföreträdare om coronaviruset

Information med anledning av Covid-19, Coronaviruset »

Bankärenden för annans räkning

Det är viktigt att veta vad en god man, förvaltare får och inte får göra med pengar och annan egendom för någon annan persons räkning.
Svenska bankföreningen har bra information »

Telefontid

Måndag, onsdag och fredag 10.00-11.00 samt tisdag och torsdag, 14.30-15.30
telefon 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00