God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla.

I varje kommun finns en ansvarig överförmyndare, men den personen handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, men kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Aktuellt

Föreläsning 24 januari för god man och förvaltare

Föreläsningen handlar om Kronofogdemyndigheten och skulder samt tillsyn och redovisning.
Tid och plats: Klockan 13-17 i Stadshuset, Uddevalla, lokal Oddevall.

Inbjudan »

Anmälan senast 20 januari »

Just nu pågår en brukarundersökning

Hur upplever du som god man och förvaltare kvaliteten hos oss på vårt gemensamma kontor i Uddevalla? Vi vill jättegärna ha dina synpunkter senast 1 februari. Till undersökningen »

Snart dags att lämna in årets redovisning

Du som är god man eller förvaltare ska lämna in årsredovisning för 2018 senast 1 mars 2019.

Nya lagar från 1 juli 2017

Anhörigbehörighet

Anhöriga får företräda en person som har fyllt 18 år och därefter har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. För att styrka sin behörighet kan personbevis eller familjebevis från Skatteverket visas upp. 
Anhörigbehörighet

Mer information hos bankföreningen           

Framtidsfullmakter

Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. Då införs också nya regler i föräldrabalken som ger familjemedlemmar en laglig möjlighet att hjälpa anhöriga med vardagliga ekonomiska frågor. Mer information »

Telefontid

Måndag-fredag klockan 10-11, telefon 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00