God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla. I varje kommun finns en ansvarig överförmyndare, men den personen handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Illustration dator

Aktuellt

Uttag från spärrat konto - ny e-tjänst för gode män och förvaltare

Nu har en ny e-tjänst startats upp där du kan ansöka om att göra uttag från spärrat konto. För att använda tjänsten måste du logga in med bank-id.

Läs mer om e-tjänsten här:

Uttag från spärrat konto - God man, förvaltare, förmyndare - Uddevalla kommun

Samverkande överförmyndare lanserar nu en ny rekryteringsportal – Recruto – för gode män och förvaltare

Syftet med det nya systemet är att förenkla processen för dig som – nu eller i framtiden – kan tänka dig att åta dig uppdrag som god man eller förvaltare.

Vi kommer framöver i huvudsak lägga ut och förmedla uppdrag via Recruto och vi kommer att informera våra befintliga ställföreträdare om detta i ett mailutskick.

Om du vill få förfrågningar från oss om nya uppdrag behöver du därför registrera dig i Recruto. Klicka på länken nedan för att registrera dig. Du som redan är god man eller förvaltare kommer då att få ett mejl med inloggningsuppgifter. Om du inte får mejlet titta i din skräppost. Vissa mejl filtreras bort felaktigt.

Om du inte har haft några uppdrag tidigare kommer du först att erbjudas en utbildning.

https://www.recruto.se/apps/modal-window/new-candidate/g/1524

Överförmyndarenheten kommer löpande att lägga ut annonser i portalen. Ta därför för vana att regelbundet logga in på portalen eller ladda ner Recruto-appen, om du är intresserad av nya uppdrag.

https://samverkanof.recruto.se

Statistik över granskade årsräkningar som avser år 2023

Av det totala antalet årsräkningar som inkommit är nu 34 % färdiggranskade 2024-04-17.

Brevporto

Det är viktigt att sätta på tillräckligt mycket porto på de brev som skickas till Samverkande överförmyndare. Vi löser inte ut brev som är för dåligt frankerade.

Digitala tjänster för god man och förvaltare hos Försäkringskassan

God man och förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman digitalt via Mina sidor hos Försäkringskassan.

Man kan även beställa underlag till årsräkning/sluträkning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats:

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare - Försäkringskassan

Bankärenden för annans räkning

Det är viktigt att veta vad en god man, förvaltare får och inte får göra med pengar och annan egendom för någon annan persons räkning.
Svenska bankföreningen har bra information »


Telefon

Kontaktcenter Uddevalla kommun, Tel. 0522-69 60 00 eller 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

E-post

Det går också bra att mejla oss på e-post: overformyndaren@uddevalla.se

Besöksadress och postadress

Vår besöksadress är Strömstadsvägen 28, Uddevalla och vår postadress är Uddevalla kommun, Samverkande överförmyndare, 451 81 Uddevalla.


Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren

+46 522‑69 83 38

overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Mer information

Min insats är socialstyrelsens webbplats med information om bland annat uppdragen god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Förslag på sidor