God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla.

I varje kommun finns det en ansvarig överförmyndare, men denne handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, men kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Aktuellt

Nya lagar från 1 juli 2017

Anhörigbehörighet

Anhöriga får företräda en person som har fyllt 18 år och därefter har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. För att styrka sin behörighet kan personbevis eller familjebevis från Skatteverket visas upp. 
Anhörigbehörighet

Mer information hos bankföreningen           

Framtidsfullmakter

Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. Då införs också nya regler i föräldrabalken som ger familjemedlemmar en laglig möjlighet att hjälpa anhöriga med vardagliga ekonomiska frågor. Mer information »

Webbutbildning för dig som är god man för ensamkommande barn

Länsstyrelsen i Stockholm har kommit ut med en webbutbildning som handlar om människohandel med barn och unga. Utbildningen är kostnadsfri.
Information och utbildning »

Hög arbetsbelastning

Vi har för närvarande hög arbetsbelastning, det innebär att svarstiden kan vara längre när du ringer till oss samt återkopplingen via mejl. Det påverkar även handläggningstiden av våra ärenden som kommer in. Vi hoppas på överseende med detta.  

Telefontid

Måndag-fredag klockan 10-11, telefon 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00