God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla. I varje kommun finns en ansvarig överförmyndare, men den personen handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Aktuellt

Granskningsläget 2021

Vi har nu glädjen att arbeta i ett nytt verksamhetssystem vilket möjliggör ett mer digitaliserat och miljövänlig handläggning. Du som ställföreträdare kommer att märka av detta genom att dokument ser lite annorlunda ut och istället för aktnummer använder vi oss av ärendenummer. Har du fått ett ärendenummer i ett ärende så snabbar du upp handläggningen genom att hänvisa till detta ärendenummer i kontakten med oss.

Arvodesbeslut

Tidigare har beloppet och procentsats för arbetsgivaravgift som ska betalas in till Skatteverket från huvudmannens konto funnits med på arvodesbeslutet. Den summan är för närvarande borttagen då belopp och procentsatser under förra året förändrades vid något tillfälle. För att säkerställa att ni inte får ett felaktigt beslut från oss har vi tagit bort den summan i avvaktan på vidare utredning. Det är därför viktigt att du använder dig av den aktuella informationen som finns på Skatteverkets hemsida. Ta gärna hjälp av Skatteverkets hjälpblankett för uträkning av arbetsgivaravgift.

Statistik över granskade årsräkningar som avser 2021

Överförmyndarverksamheten har tyvärr ingen möjlighet att uppge när just din årsräkning kommer att vara färdiggranskad. För att minska antalet telefonsamtal med frågor om granskningsläget, vilka tar värdefull tid från handläggningen, uppdaterar vi nedan statistik månadsvis.

Av det totala antalet årsräkningar som inkommit är nu 33 % färdiggranskade 2022-05-03.

Brevporto

Det är viktigt att sätta på tillräckligt mycket porto på de brev som skickas till Samverkande överförmyndare. Vi löser inte ut brev som är för dåligt frankerade.

Digitala tjänster för god man och förvaltare hos Försäkringskassan

God man och förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman digitalt via Mina sidor hos Försäkringskassan.

Man kan även beställa underlag till årsräkning/sluträkning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats:

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare - Försäkringskassan

Bankärenden för annans räkning

Det är viktigt att veta vad en god man, förvaltare får och inte får göra med pengar och annan egendom för någon annan persons räkning.
Svenska bankföreningen har bra information »

Telefontid

Måndag, onsdag och fredag 10.00-11.00 samt tisdag och torsdag, 14.30-15.30
telefon 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

E-post

Det går också bra att mejla oss på e-post overformyndaren@uddevalla.se

Besöksadress och postadress

Vår besöksadress är Strömstadsvägen 28, Uddevalla och vår postadress är Uddevalla kommun, Samverkande överförmyndare, 451 81 Uddevalla.


Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren

+46 522‑69 83 38

overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00