God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla.

I varje kommun finns en ansvarig överförmyndare, men den personen handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, men kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Aktuellt

Information till dig som är god man eller förvaltare

Inför EU-valet 26 maj - röstkort till personer med ställföreträdare.

Det är viktigt att du som ställföreträdare vidarebefordrar röstkortet till din huvudman i de fall där du får huvudmannens post sänd till dig.

Det är den röstberättigade själv som ska bestämma vad den ska rösta på, det kan inte någon annan göra. Kan personen inte ha någon egen vilja i denna fråga kan personen inte rösta.

Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, oavsett om man har vårdnadshavare, god man, förvaltare eller annan ställföreträdare.

Den som inte själv kan göra i ordning sin röst på grund av till exempel sjukdom, ålder, funktionsnedsättning kan behöva hjälp med det. Alternativ som finns är bud, ambulerande röstmottagare och hjälp i vallokalen.

Bankärenden för annans räkning

Det är viktigt att veta vad en god man, förvaltare får och inte får göra med pengar och annan egendom för någon annan persons räkning.
Svenska bankföreningen har bra information »

Telefontid

Måndag-fredag klockan 10-11, telefon 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00