God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla. I varje kommun finns en ansvarig överförmyndare, men den personen handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Aktuellt

Dags för årsredovisning

Vi tackar för din insats under år 2020. Nu är det dags för dig som ställföreträdare att lämna in årsredovisning för år 2020 senast 1 mars. Årsredovisningen (innefattar både årsräkning och årsredogörelse) ska enligt lag vara överförmyndaren tillhanda före 1 mars. Behöver du begära anstånd ska det göras före den 1 mars. Efter det kan anstånd inte beviljas. I år har arvodesbesluten ett annat utseende jämfört med tidigare år. Det beror på att vi har ett nytt datasystem från årsskiftet.

Brevporto
Det är viktigt att sätta på tillräckligt mycket porto på de brev som skickas till Samverkande överförmyndare. Vi löser inte ut brev som är för dåligt frankerad.

Försäkringskassan information vid årsredovisning

Ta kontakt med Försäkringskassan om du är god man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan. De hjälper dig om du behöver underlag inför årsredovisningen till överförmyndaren.

Försäkringskassans information »

Försäkringskassans information för dig som är god man eller förvaltare »

Längre svarstider

På grund av rådande situation med Covid-19 kan svarstiden på vår telefontid och mejl vara något längre än vanligt.

Information till dig som är ställföreträdare om coronaviruset

Information med anledning av Covid-19, Coronaviruset »

Bankärenden för annans räkning

Det är viktigt att veta vad en god man, förvaltare får och inte får göra med pengar och annan egendom för någon annan persons räkning.
Svenska bankföreningen har bra information »

Telefontid

Måndag, onsdag och fredag 10.00-11.00 samt tisdag och torsdag, 14.30-15.30
telefon 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00