God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla.

I varje kommun finns en ansvarig överförmyndare, men den personen handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Aktuellt

Dags att sammanställa årsredovisning för 2019

Årsräkning och årsredogörelse ska vara överförmyndarmyndigheten tillhanda före den 1 mars 2020. I år kommer vi att skicka ut information till din e-post inom kort, så håll utkik i din mejlbox!

Nya telefontider från 1 november

Från den 1 november är våra telefontider; måndag, onsdag och fredag kl. 10.00-11.00 samt tisdag och torsdag kl. 14.30-15.30.

Om granskningsläget

Alla kompletta årsräkningar som inkommit före den 1 mars är färdiggranskade.

Nu granskas de årsräkningar som är bristfälliga, där någon form av komplettering eller annan åtgärd behövt vidtas som kommit in före den 1 mars. Därefter påbörjar vi granskningen av de årsräkningar som inkommit senare än 1 mars.

Bankärenden för annans räkning

Det är viktigt att veta vad en god man, förvaltare får och inte får göra med pengar och annan egendom för någon annan persons räkning.
Svenska bankföreningen har bra information »

Telefontid

Måndag, onsdag och fredag 10.00-11.00 samt tisdag och torsdag, 14.30-15.30
telefon 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00