God man, förvaltare, förmyndare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Kommuner som ingår

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla.

I varje kommun finns en ansvarig överförmyndare, men den personen handlägger inte ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, kontakten sköts i normalfallet genom Uddevallakontoret.

Aktuellt

Information med anledning av Covid-19, Coronaviruset

För att säkerställa och underlätta för våra huvudmän är det viktigt att du som ställföreträdare försäkrar dig om att det finns tillräckligt med pengar på din huvudmans transaktionskonto samt ombesörjer att huvudmän som bor på boende har tillgång till fickpengar. Pengarna ska räcka för en oviss tid framöver när rådande situation bland annat kan medföra att handläggningstiderna hos Samverkande överförmyndare avseende uttagsansökningar kan dra ut på tiden. Detta med hänsyn till att vi idag inte känner till den kommande utvecklingen eller tidsperspektivet när det gäller Coronaviruset, Covid-19. 

OBS! En del kommuner inför/infört besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboenden. Beslutet är en ren försiktighetsåtgärd med anledning av samhällsutvecklingen av det nya Coronaviruset.

Överförmyndaren har full förståelse för att du som är god man eller förvaltare inte kan besöka din huvudman en gång per månad, på grund av besöksrestriktioner och rekommendationer som syftar till att förhindra smittspridning. Däremot är det viktigt att ha löpande kontakt till exempel per telefon i den mån det går. Överförmyndaren kommer att ta hänsyn till detta när det gäller arvodering av ditt uppdrag och arvodet kommer inte att påverkas av en lägre besöksfrekvens under dessa omständigheter.

Du som är ställföreträdare och berörs av denna information kan på respektive kommuns hemsida läsa mer om besöksförbudet. Vi hänvisar till följande kommuners hemsidor, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad Tanum och Uddevalla för information med anledning av Coronaviruset, Covid-19.

Inställd utbildning

Utbildningen som skulle varit för dig som vill bli god man eller förvaltare 21 och 23 april är intställd på grund av  samhällsutvecklingen när det gäller coronavirus covid -19.

Bankärenden för annans räkning

Det är viktigt att veta vad en god man, förvaltare får och inte får göra med pengar och annan egendom för någon annan persons räkning.
Svenska bankföreningen har bra information »

Telefontid

Måndag, onsdag och fredag 10.00-11.00 samt tisdag och torsdag, 14.30-15.30
telefon 0522-69 83 38.

Besökstid

Endast bokade besök.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00