Våld i nära relationer

Socialtjänsten i Uddevalla kommun erbjuder olika former av hjälp och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp i nära relation. Du kan vara kvinna, man, barn eller ungdom.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Du kan söka stöd från kommunen om du till exempel känner igen dig i något av följande:

  • Känner du dig rädd och hotad?
  • Har du blivit slagen?
  • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?

Läs mer - Vad är våld?

För dig som är barn eller ungdom

Vänd dig i första hand till Trappan, som är en del av Kriscentrum. Här kan du som har upplevt våld, hot och bråk i din familj få stöd. På sidan Akut hjälp till barn och unga finns mer information, telefonnummer och webbplatser där du kan få hjälp.

Läs mer om akut hjälp till barn och unga

För dig som är vuxen

Om du behöver samtal, stöd, information eller rådgivning ska du i första hand vända dig till kommunens Kriscentrum eller till socialjouren om det är efter kontorstid.

Om du är i behov av skyddat boende eller ekonomiskt stöd för boende, mat med mera – läs mer under rubrikerna nedan. På sidan Akut hjälp har vi samlat fler telefonnummer och webbplatser där du kan få hjälp.
Läs mer om akut hjälp

Skyddat boende

I en akut situation kan du som våldsutsatt och dina barn behöva ett tillfälligt skyddat boende för att komma ifrån våld och hot. Uddevalla kommun erbjuder tillfälligt boende för våldsutsatta kvinnor och eventuellt medföljande barn 0-18 år. För att kunna få stöd via Vingens skyddade boende behöver du kontakta våra handläggare som arbetar med våld i nära relationer som kan bevilja denna insats som ett bistånd. Du når handläggarna via Familjekontorets reception på telefon 0522- 69 68 00 kontorstid. Vill du ställa frågor direkt till Vingens skyddade boende når du Vingen på 0522- 69 56 10.

Du kan också kontakta våra handläggare som jobbar med Våld i nära relation, de kan bevilja skyddat boende som ett bistånd samt försörjningsstöd som kan stå för kostnaden.

Ekonomiskt bistånd

I samband med ett uppbrott på grund av våld kan du vara i behov av ekonomiskt bistånd för att klara ditt och dina eventuella barns uppehälle. Det kan vara behov av hjälp i det akuta skedet till skyddat boende, mat och andra nödvändiga varor, samt långsiktigt för att reda upp den ekonomiska situationen. Kontakta sektionen för försörjningsstöd för att få hjälp och mer information.
Läs mer om socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Polisanmälan och skyddsåtgärder

Socialtjänsten får inte, med undantag för särskilt allvarliga brott, göra en polisanmälan om du som är våldsutsatt inte samtycker till det. På Kriscentrum kan vi däremot hjälpa dig med information om hur en anmälan går till och vilka möjligheter det finns att få skydd. Skyddsåtgärder som besöksförbud och trygghetslarm ansöker du om hos polis och åklagare.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessen kan även brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till ett fängelsestraff på minst ett år.

Utövar du våld?

Skadar du dina nära och kära? Är du villig att söka stöd och hjälp för att sluta ta till våld? Kontakta då kommunens Kriscentrum. Det är aldrig försent att ändra ditt beteende.

Kontakt

 

Kriscentrum

Telefon
0522-69 51 96

 

Råkar du ut för allvarliga problem efter kontorstid som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta socialjouren.

Socialjouren – ring 0522-69 74 44

Telefontid
Måndag - torsdag och söndag klockan 16­-23
Fredag klockan 15-02
Lördag klockan 16-02

Övrig tid nås socialjouren via polisen, telefon: 112

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112

 

Sektionen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00