Våld i nära relationer

Socialtjänsten i Uddevalla kommun erbjuder olika former av hjälp och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp i nära relation. Du kan vara barn, ungdom eller vuxen.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Du kan söka stöd från kommunen om du till exempel känner igen dig i något av följande:

  • Känner du dig rädd och hotad?
  • Har du blivit slagen?
  • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?
  • Är du utsatt för ekonomiskt våld?

Läs mer - Vad är våld?

För dig som är barn eller ungdom

På Kriscentrums samtalsmottagning kan du få prata med en kurator som möter barn och unga varje dag som upplever våld i hemmet eller själva är eller har varit utsatta för våld, hot eller andra övergrepp. Du kan ringa anonymt på telefon 0522-69 51 96 dagtid om du inte vill uppge ditt namn. Vi samverkar med socialsekreterare för barn och unga samt Barnahus Fyrbodal. På sidan Akut hjälp till barn och unga finns mer information, telefonnummer och webbplatser där du kan få hjälp.
Läs mer om akut hjälp till barn och unga

Läs mer om Trappansamtal och stödsamtal för barn och unga

För dig som är vuxen

Om du behöver samtal, stöd, information eller rådgivning kan du vända dig till kommunens samtalsmottagning Kriscentrum eller till socialjouren om det är efter kontorstid.

Kriscentrum samtalsmottagning

Socialjour (efter kontorstid)

Om du är i behov av skyddat boende eller ekonomiskt stöd för boende, mat med mera – läs mer under rubrikerna nedan. På sidan Akut hjälp har vi samlat fler telefonnummer och webbplatser där du kan få hjälp.
Läs mer om akut hjälp

Om du är utsatt för ekonomiskt våld kan du kan kontakta Budget- och skuldrådgivningen via Kontaktcenter på telefon 0522-69 60 00 eller via kontaktformuläret Budget- och skuldrådgivning - Uddevalla kommun.

Skyddat boende - Vingen

I en akut situation kan du som våldsutsatt och dina barn behöva ett tillfälligt skyddat boende för att komma ifrån våld och hot. Uddevalla kommun erbjuder tillfälligt skyddat boende på Vingen för våldsutsatta kvinnor och eventuellt medföljande barn 0-18 år. För att kunna få stöd via Vingen skyddat boende behöver du kontakta våra handläggare som arbetar med våld i nära relationer och som kan bevilja denna insats som ett bistånd. Du når handläggarna via Familjekontorets reception på telefon 0522- 69 68 00 kontorstid. Vill du ställa frågor direkt till Vingens skyddade boende når du Vingen på 0522- 69 56 10.

Ekonomiskt bistånd

I samband med ett uppbrott på grund av våld kan du vara i behov av ekonomiskt bistånd för att klara ditt och dina eventuella barns uppehälle. Det kan vara behov av hjälp i det akuta skedet till mat och andra nödvändiga varor samt långsiktigt för att reda upp den ekonomiska situationen. Kontakta Försörjningsstöd på arbetsmarknadsavdelningen för att få hjälp och mer information.
Läs mer om socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Polisanmälan och skyddsåtgärder

Socialtjänsten får inte, med undantag för särskilt allvarliga brott, göra en polisanmälan om du som är våldsutsatt inte samtycker till det. På Kriscentrum kan vi däremot hjälpa dig med information om hur en anmälan går till och vilka möjligheter det finns att få skydd. Skyddsåtgärder som kontaktförbud ansöker du om hos polis och åklagare.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessen kan även brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till ett fängelsestraff på minst ett år.

Utövar du våld?

Skadar du dina nära och kära? Är du villig att söka stöd och hjälp för att sluta ta till våld? Kontakta då kommunens samtalsmottagning Kriscentrum. Det är aldrig försent att ändra ditt beteende.

Kontakt:

Kriscentrum - samtalsmottagning vid våld i nära relation

Telefontid
Måndag, tisdag och torsdag klockan 10.00 -12.00
Onsdag klockan 13.00 -15.00

Telefon
0522-69 51 96

E-post
kriscentrum@uddevalla.se

Enheten mot våld i nära relation finns på Facebook.

Råkar du ut för allvarliga problem efter kontorstid som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta socialjouren:
Socialjouren – ring 0522-69 74 44

Telefontider
Måndag - torsdag kl. 16.30­-23.00
Fredag kl. 15.30-02.00
Lördag kl. 16.00-02.00
Söndag kl. 16.00-23.00

Övrig tid nås socialjouren via polisen, telefon: 112


Avdelningen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor