Trygg och säker

Uddevalla kommun arbetar aktivt för en trygg och säker miljö för alla invånare och besökare. Det kan handla om brottsförebyggande arbete, folkhälsa, krisarbete och
många andra insatser. Målet är att du ska känna dig trygg och säker i
hela kommunen.

Livboj med text Uddevalla

Du har också ett eget ansvar för att förebygga olyckor och för hur du handlar om en olycka inträffar. Gå gärna in och läs mer på Dinsäkerhet.se, som är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Dinsäkerhet.se

Du kan även kontakta räddningstjänsten om du har frågor kring hur du kan öka säkerheten för dig, din familj, anställda eller allmänheten.

Kontakt

Björn Segelod, enhetschef

+46 522‑69 65 65

bjorn.segelod@uddevalla.se

Stadshuset
Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor