Hjälpmedel och bostadsanpassning

Du som har en eller flera funktionsnedsättningar eller har drabbats sjukdom kan få hjälp så att du kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Ett hjälpmedel kan exempelvis vara en rollator som gör det lättare att gå, eller en duschbräda som gör att du klarar att duscha på egen hand.

Bidrag för bostadsanpassning kan du ansöka om när du till exempel behöver anpassa din bostad för att kunna ta dig in och ut ur bostaden.

Förslag på sidor