Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, sjukdom eller skada har svårt att klara dig själv kan du ansöka hos Uddevalla kommun om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Ikon som symboliserar hjälp i hemmet

Alla har olika behov, och kommunens uppgift är att se till att du får det stöd just du behöver. Det kan handla om hemtjänst, trygghetslarm, fjärrtillsyn eller matleverans – eller en kombination av dessa. Omfattningen kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag.

Har du frågor?

Via vårt Kontaktcenter kan du få svar på allmänna frågor som rör hjälp hemmet som till exempel hemtjänst, trygghetslarm och matleverans. Du kan också titta på vår kontaktsida för ytterligare sätt att kontakta oss. Där hittar du nummer till biståndshandläggarna som utreder ditt behov av rätt till stöd i hemmet.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och har frågor om eller vill ansöka om boendestöd vänder du dig till en av våra socialsekreterare, se information nedan.

Avdelningen för vuxen och funktionshinder

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor