Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, sjukdom eller skada har svårt att klara dig själv kan du ansöka hos Uddevalla kommun om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Alla har olika behov, och kommunens uppgift är att se till att du får det stöd just du behöver. Det kan handla om hemtjänst, trygghetslarm, fjärrtillsyn eller matleverans – eller en kombination av dessa. Omfattningen kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag.

På de här sidorna kan du läsa mer om de olika insatserna som erbjuds dig som bor i eget hem.

Har du frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning?

Via vårt kontaktcenter kan du få svar på dina frågor som rör äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00

Kontakt

Om du behöver hjälp i hemmet på grund av hög ålder, fysisk funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom ska du kontakta en biståndshandläggare som utreder ditt behov och rätt till stöd.

Biståndshandläggare, Biståndsenhet SoL

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post
kommunen@uddevalla.se

 

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och har behov av boendestöd vänder du dig till din socialsekreterare vid avdelningen för vuxen och funktionshinder.

Avdelningen för vuxen och funktionshinder

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor