Funktionsnedsättning, LSS

Många människor har olika former av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. För en del innebär det begränsningar i att leva ett aktivt och självständigt liv. Då kan det vara skönt att veta att det finns stöd att få inom Uddevalla kommun. Möjligheten att uppleva trygghet och stimulans finns för alla, om än i olika former.

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, förvärvad hjärnskada eller andra fysiska eller psykiska hinder, kan få stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Här kan du läsa mer om LSS.

Vissa vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan få stöd genom SoL, Socialtjänstlagen.

Har du frågor?

Via vårt kontaktcenter kan du få svar på allmänna frågor om funktionsnedsättning/LSS och psykisk funktionsnedsättning eller titta på vår kontaktsida för ytterligare sätt att kontakta oss.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00

Mer information

Mer om Anhörigcentralen

Anhöriga

Mer om hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Mer om färdtjänst

Resor, transporter

Förslag på sidor