Resor, transporter

Att kunna resa till olika platser och besöka vänner och bekanta är en del av vardagslivet. Samhällets mål är att de allmänna kommunikationerna ska vara tillgängliga för alla.

För dig som inte klarar av att åka med kollektivtrafiken finns färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor som ett komplement. På dessa sidor kan du läsa mer om hur du ansöker och hur du får hjälp med din resa.

Resa med kollektivtrafiken

I Uddevalla är det, precis som i övriga delar av Västra Götaland, Västtrafik som ansvarar för att förbättra tillgängligheten på bussar och tåg.

Närtrafiken

Om du bor på landsbygden, utanför Västtrafiks ordinarie rutter, går det att beställa resor via Västtrafiks tjänst Närtrafiken på telefon 0771-91 90 90.

Seniorbiljett

Om du är 75 år eller äldre och folkbokförd i Uddevalla kommun får du fria resor, dygnet runt, med seniorbiljett. Västtrafik skickar ett erbjudande om personlig seniorbiljett till dig några veckor innan du fyller 75 år.

Från och med 1 juli 2024 sänks åldersgränsen, och alla som fyllt 70 år kan åka gratis i kollektivtrafiken med seniorbiljett.

Fria resor i kollektivtrafiken för alla över 70 år, nyhet>>

Förslag på sidor