Familj, barn och unga

På dessa sidor hittar du information om vad Uddevalla kommun kan erbjuda för familjer, barn och unga.

Människor som står i ring med händerna sträckta mot varandra.

Du hittar även information om vilka andra resurser och myndigheter som kan hjälpa och ge stöd i vissa situationer.

Kommunens verksamhet är främst inriktad på rådgivning, familjesamtal, gruppverksamhet, barnsamtal med mera. Vårt mål är att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden och vi ger skydd och stöd till dem som behöver.

Kontakt

Du kan kontakta sektionen barn och unga för råd och information, samt vid ansökan om stöd eller om du vill göra en anmälan om du misstänker att ett barn 0-20 år bosatt i Uddevalla kommun far illa. Då kan du även använda E-tjänsten: Orosanmälan


Sektionen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Kontaktcenter

När du har frågor om ekonomiskt bistånd (socialbidrag), missbruk eller stöd och hjälp till barn och unga.

Telefon
0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00