Familj, barn och unga

På dessa sidor hittar du information om vad Uddevalla kommun kan erbjuda för familjer, barn och unga.

Människor som står i ring med händerna sträckta mot varandra.

Du hittar även information om vilka andra resurser och myndigheter som kan hjälpa och ge stöd i vissa situationer.

Kommunens verksamhet är främst inriktad på rådgivning, familjesamtal, gruppverksamhet, barnsamtal med mera. Vårt mål är att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden och vi ger skydd och stöd till dem som behöver.

Kontakt

Du kan kontakta avdelningen barn och unga för råd och information. Du kan även kontakta oss för att göra en ansökan om stöd eller om du vill göra en anmälan om du misstänker att ett barn 0-20 år bosatt i Uddevalla kommun far illa.

Vill du ansöka om stöd kan du använda E-tjänsten:
Ansökan om stöd barn och familj

Vill du göra en orosanmälan kan du använda E-tjänsten: Orosanmälan vid misstanke om att barn far illa


Avdelningen för barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Kontaktcenter

När du har frågor om ekonomiskt bistånd (socialbidrag), missbruk eller stöd och hjälp till barn och unga.

Telefon
0522-69 60 00

Förslag på sidor