Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck - Fyrbodal


Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt, utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet. Att man inte får studera vidare eller vem man ska gifta sig med. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. I dessa fall kan en hel släkt vara förövare. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning.
Även pojkar kan utsättas för hedersrelaterad våld och förtryck.

Inom Fyrbodal finns ett Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Målgruppen för Resurscentrum är barn och ungdomar 10-26 år. Syftet är att ge er yrkesverksamma stöd och hjälp i ärenden där ni misstänker eller har kännedom om att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer.
Ungdomar kan också själv ta kontakt via telefonnumret under Kontakt.

Se filmen Är det du som bestämmer?

Läs mer om Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck


Kontakt

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Tel: 0520-49 68 08 (mån-fre kl 8.00-16.30)


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00