Frågor och svar
Omsorg och hjälp

 • Hur fungerar ett trygghetslarm?

  För dig som bor i eget boende finns möjlighet att få trygghetslarm installerat. Det är till för att öka känslan av trygghet i hemmet och för att du ska kunna påkalla hjälp vid plötsliga händelser/nödsituationer som fallolyckor, sjukdom eller liknande.

  När larmet installeras behöver du lämna ifrån dig en nyckel till din bostad och ev. portnyckel/tagg. Detta för att personal alltid ska kunna komma in i din bostad om du har larmat.

  Du får en larmknapp att ha runt halsen eller på armen. Genom att trycka på larmknappen får du kontakt med en larmcentral som alltid är bemannad. Larmcentralen dirigerar personal som kommer till din bostad. Kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om trygghetslarm.

  Läs mer på sidan Hjälp i hemmet/Trygghetslarm.

 • Hur går det till att ansöka om färdtjänst?

  Det krävs en ansökan och ett läkarutlåtande som beskriver dina funktionsnedsättningar/begränsningar. Färdtjänst är en transportform för den som på grund av långvarig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Ansökan utreds av kommunens färdtjänsthandläggare.

  Läs mer på sidan om Färdtjänst.

 • Hur går det till om en person behöver söka hemtjänst?

  Det är biståndshandläggaren som beslutar om hemtjänst. Att beviljas hemtjänst är att få stöttning med det man har vårt att klara på egen hand. Det kan vara t ex klädsel, mathållning, städ, mediciner, promenader.

  När du tar kontakt med biståndshandläggaren brukar det bokas ett hembesök där handläggaren kommer hem till dig och du får berätta om din vardag och din situation. Det vanligaste är att personen som ansöker gör det muntligen till biståndshandläggaren vid hembesöket.

  Läs mer på sidan om Hjälp i hemmet.

 • Hur gör om jag om vi vill gifta oss borgerligt?

  Vill ni gifta er borgerligt för att boka tid, plats och vigselförrättare? Du kan läsa mer på sidan Gifta sig/vigsel hur ni bokar. Platsen för vigseln kan vara i Stadshuset, Rådhuset eller någon annan plats enligt ert önskemål. För borgerlig vigsel krävs att man på Skatteverket ansöker om hindersprövning.

 • Hur ska jag göra för att få en bostad? Är bostadslös och försöker hitta ett boende som är så billigt som möjligt. Men det tar stopp då jag har skulder och anmärkningar sedan tidigare.

  Socialtjänsten hjälper som regel inte till med bostadsanskaffning. Uddevalla har ingen bostadsförmedling med gemensam kö, utan man får själv ta kontakt med respektive hyresvärd.

  Vill du ha rådgivning kan du kontakta kommunens Kontaktcenter som nås på telefon 0522-69 60 00.

  Läs mer på sidan Hitta bostad.

 • Hur stor skuld måste jag ha för att kunna få skuldsanering? 

  Det är inte skuldens storlek som påverkar om man kan få skuldsanering utan om betalningsförmågan inte räcker till att betala av skulden på många år.

  Läs mer på sidan om Budget- och skuldrådgivning.

 • Jag har en funktionsnedsättning som innebär begränsningar för mig, kan jag få råd och tips för vad jag kan göra?

  Många människor har olika former av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. För en del innebär det begränsningar i att leva ett aktivt och självständigt liv. Då kan det vara skönt att veta att det finns stöd att få inom Uddevalla kommun. Möjligheten att uppleva trygghet och stimulans finns för alla, om än i olika former.

  Läs mer på sidan för personer med funktionsnedsättning.

 • Jag har fått en faktura som jag tycker är fel, hur ska jag göra?

  Bestrid fakturan eller den del av fakturan du tycker är fel och förklara varför, gör det skriftligt och hör av dig till Konsument Uddevalla om du får inkassokrav eller hör från Kronofogden så kan de hjälpa dig att bestrida dessa också så du inte riskerar betalningsanmärkning.

  Läs mer på sidan Konsumentvägledning.

 • Jag har köpt en begagnad bil av ett företag och fått några månaders garanti men säljaren vill inte hjälpa mig med fel, har jag rätt till det?

  Ja, du har alltid tre års reklamationsrätt som konsument. Felet måste skilja sig från vad som normalt kan förväntas så även begagnade varor omfattas men de kan inte reklameras som nya. Kontakta gärna oss så hjälper dig med ditt ärende.

  Läs mer på sidan Konsumentvägledning.

 • Jag har problem med min ekonomi, kan jag få hjälp?

  Du kan vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivare om du inte får pengarna att räcka till, eller har skulder som du inte klarar av att betala. Vi hjälper dig att hitta lösningar på ekonomiska problem. Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivarna har tystnadsplikt.

  Läs mer på sidan Budget- och skuldrådgivning.

 • Jag har tackat ja till säljare över telefon men ångrar mig, kan jag göra det?

  Ja, du har 14 dagars ångerrätt på avtal du har ingått utanför en fast affärslokal. Meddela företaget skriftligt att du vill ångra dig och hör av dig om du har fler frågor.

  Läs mer på sidan om Konsumentvägledning.

 • Jag misstänker att barnen i grannfamiljen far illa. Varje dag hör vi bråk, skrik och gråt. Vad kan man göra när man misstänker att allt inte står rätt till? Anmäla till socialen?

  Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta Mottagningsgruppen på Avdelningen för barn och unga inom socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev eller använda en e-tjänst.. Du som privatperson har rätt att vara anonym.

  Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller inte kan du kontakta en socialsekreterare på Mottagningsgruppen på Avdelningen för barn och unga och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Mottagningsgruppen på Avdelningen för barn och unga, når du under kontorstid via kommunens växel, 0522-69 60 00 eller via Familjekontorets reception, 0522-69 68 00.

  Misstanke om barn som far illa

 • Jag är 19 år, har slutat skolan och har inget arbete. Mina föräldrar har inte råd att försörja mig. Finns det möjlighet för mig att få hjälp med pengar till uppehälle?

  Du kan eventuellt ha rätt till ekonomiskt bistånd (socialbidrag) avseende uppehälle. Alla som vistas i kommunen har rätt att söka ekonomiskt bistånd. Ett av grundkraven för att vara berättigad till stöd är att du är aktivt arbetssökande på heltid. Vid sjukdom ska du vara sjukskriven. Vid ansökan gör socialtjänsten en individuell prövning av den enskildes behov och vilka möjligheter som finns att tillgodose dem.

  Läs mer på sidan om Socialbidrag, ekonomiskt bistånd.

 • Jag är en äldre person och har svårt att klara mathållningen på egen hand, kan jag få hem färdiglagad mat?

  Du kan ansöka om matleverans från Äsperödsköket, och då får du hem portionspackad kyld mat. Varje portion kostar en mindre summa, men du betalar inget för hemleveransen. För att ansöka om detta, kontakta biståndsavdelningen.

  Läs mer på sidan Hjälp i hemmet/Mat.

 • Kan jag tillfälligt låna eller hyra ett hjälpmedel?

  Uddevalla kommun hyr eller lånar inte ut hjälpmedel till privatpersoner. Personliga hjälpmedel förskrivs efter att en individuell bedömning gjorts av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut (sjukgymnast). 

  Hjälpmedel förskrivs enbart till den enskildes permanenta boende, ej till fritidshus eller tillfällig vistelse. Grundprincipen är att man tar med sig sina hjälpmedel vid resa inom Sverige.

  Läs mer på sidan Hjälpmedel och bostadsanspassning.

  1177.se finns länkar och tips på var man kan vända sig.

 • Min förälder har ett missbruk eller psykisk ohälsa, var kan jag få stöd?

  Det finns flera ställen som du kan vända dig till för stöd och samtal.

  Om du går i skolan kan du ta kontakt med din kurator eller skolsköterska.

  Anhörigstöd för barn och unga är till för dig som är 7-19 år och har en mamma, pappa eller
  annan närstående med missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Hit kan du ringa eller mejla om du behöver prata med någon. Du kan också komma och vara med i våra stödgrupper.

  Barn och unga som anhöriga

 • Måste jag ha en fast anställning för att kunna få skuldsanering?

  Nej, du kan även beviljas skuldsanering om du är arbetslös eller långtidssjukskriven. Det är tillåtet att ansöka om skuldsanering hur många gånger som helst men man kan bara få skuldsanering en gång som lagen ser ut idag.

  Läs mer på sidan om Budget- och skuldrådgivning.

 • Om jag vill flytta till ett vård- och omsorgsboende, kan jag ställa mig i kö då?

  Nej, det krävs en ansökan och den utreds utifrån personens behov av vård och omsorg vid ansökningstillfället.

  Läs mer på sidan om Boende, särskilda / Vård- och omsorgsboende.

 • Vad finns det för olika boendeformer för äldre?

  Vård- och omsorgsboende är för personer som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt, personal finns till hands hela dygnet. Ett boende på ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat – därför bör du ta kontakt med kommunens biståndsavdelning för att ansöka.
  Läs mer på sidan Vård- och omsorgsboende

  Trygghetsboende och seniorboende är två olika former av boenden för dig som är äldre men inte har behov av vård. Uddevalla kommun äger i vissa fall fastigheterna men ansvarar inte för själva boendet. Om du är intresserad och vill ställa dig i kö ska du därför vända dig direkt till de bostadsbolag som erbjuder dessa boendeformer.

  Läs mer på sidan om Trygghetsboende och seniorboende samt Hjälp i hemmet.

 • Vad finns det för stöttning för anhörig som vårdar en närstående?

  Du kan vända dig till Anhörigcentralen för att få hjälp när du stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som drabbats av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Anhörigcentralen har sina lokaler på Rosenhäll och där finns stöttning i form av till exempel samtal, föreläsningar, gruppträffar och friskvårdsaktiviteter.

  Läs mer på sidan om Anhöriga.

 • Vad innebär etablering för nyanlända?

  När uppehållstillstånd beviljats blir man kallad till Arbetsförmedlingen. Här tas en personlig etableringsplan fram. Planen grundar sig på tidigare yrkeserfarenheter och utbildning. Syftet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska och kunna försörja sig.

  Kommunens roll i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

  Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

 • Vad kostar det att anlita en budget- och skuldrådgivare?

  Det kostar inte något, det är en service som kommunen ska ge sina invånare. Väntetiden är inte längre än max tre veckor.

  Läs mer på sidan om Budget- och skuldrådgivning.

 • Vart vänder jag mig om jag har frågor om rehab/hjälpmedel?

  I Uddevalla finns Närhälsans rehabmottagningar i Uddevalla centrum, Herrestad och Ljungskile (Västra Götalandsregionens regi). I kommunen finns även privata aktörer som bedriver rehabilitering på primärvårdsnivå på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

  Rehabmottagningarna gör bedömningar och behandlingar av besvär från muskler, leder och skelett och förskriver hjälpmedel. De kan också medverka vid bostadsanpassning. Inget krav på remiss.

  Om du är inskriven i kommunens hemsjukvård kontaktar du kommunrehab på tel 0522-69 76 66, måndag-fredag kl 08.30-09.30.

  Läs mer på sidan om Sjukvård och tandvård.

 • Vem kontaktar jag om mitt hjälpmedel är trasigt?

  Har du hemsjukvård kontaktar du kommunrehab på telefon 0522-69 76 66.

  Är du inte inskriven i hemsjukvården kontaktar du din primärvårds-rehabmottagning där du är listad.

 • Vi har mycket konflikter i familjen och jag behöver stöd i hur jag ska vara som förälder. Vart vänder jag mig?

  Då ska du kontakta Föräldraresursen. Här erbjuds du samtal och möjligheter att hitta nya vägar, få nya verktyg i din föräldraroll och få reflektera över situationen.

  Arbetet görs utifrån din målsättning. Det är kostnadsfritt och det förs inga register.

  Föräldraresursen.

 • Vilket stöd kan jag få om jag har flyttat hit från ett annat land?

  I Uddevalla erbjuder vi dig som är nyanländ invandrare till ett mottagningssamtal. Där vi utgår från dina behov och frågor: Hur fungerar samhället? Vart vänder jag mig i olika frågor? Utbildning i samhällsorientering som innebär att du får muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar och praktiskt vardagsliv, till exempel kultur, traditioner, politik, rättsväsende, sjukvård, bostad och skola.

  Uddevalla vuxenutbildning erbjuder alla nyanlända utbildning i svenska.

  Vill du lära känna svenskar? Uddevalla kommun hjälper till att skapa möten mellan invandrare och svenskar genom samhällsguider. Samhällsguide Uddevalla matchar individer, grupper och familjer i personliga möten och genom gruppaktiviteter.

  Läs mer på sidan om Invandring och integration.

 • Vi är intresserade av att bli familjehem. Hur gör vi?

  Uddevalla kommun behöver familjer som kan ta emot barn i åldern 0-18 år i sitt hem. Det finns flera orsaker till att barnen inte kan bo hos föräldrarna. Gemensamt för dem alla är att de behöver en familj som de kan bo hos under kortare eller längre tid.

  Du som är intresserad av att bli familjehem är välkommen att kontakta oss på enheten för familjehem.

  Kontaktuppgifter och mer information hittar du under sidan Familjehem.