Gifta sig, vigsel

Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till kyrkbröllop.

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. Två personer kan gifta sig oavsett om de är av olika eller samma kön. Man behöver inte bo i Uddevalla för att få gifta sig här.

Om ni vill gifta er borgerligt ska ni kontakta kommunen för att boka tid, plats och vigselförrättare. För borgerlig vigsel krävs att man fått sin ansökan om hindersprövning godkänd från Skatteverket, intygen ska skickas till kommunen i god tid före vigseln.

Bokning av vigsel

I Uddevalla förrättas vigsel i första hand på Stadshuset, Varvsvägen 1, mellan klockan 13.00 och 15.00 (förbokning krävs). Datum för 2018 är 12 januari, 14 februari, 16 mars, 13 april. 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 28 september, 9 november och 14 december.

Vigslar som ska ske under 2019 kan bokas tidigast under december månad då förordnande för vigselförrättare följer mandatperioden. Det innebär att vi i dagsläget inte vet vem som blir vigselförrättare för mandatperioden 2019-2022.

Har du särskilda önskemål om vigselförrättare, plats eller datum vill vi att bokning görs minst tre veckor innan önskat datum. Platsen för vigseln kan vara i Stadshuset, Rådhuset eller någon annan plats enligt era önskemål. Under sommaren kan det vara svårt att hitta tid för vigsel, då flera av vigselförrättarna är lediga. 

Boka vigsel » 

Kostnader

Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Reseersättning till vigselförrättaren ska betalas om vigseln inte sker på Stadshuset eller Rådhuset. Reseersättning görs upp mellan vigselförrättare och brudpar.

Tolk  

Ceremonin sker på svenska eller engelska. Tolk måste användas om någon av parterna inte förstår eller talar svenska eller engelska. Tolk beställs vid bokningen av vigseln. Vigseln sker då på Stadshuset på fredagar under kontorstid. Att använda tolk kostar inget. Bokning av vigsel med tolk måste ske minst tre veckor innan önskat datum.

Vittnen

Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln. Vittnena måste vara fyllda 18 år. Antingen skaffar brudparet egna vittnen eller sker vigseln på Stadshuset kan personalen vara vittnen (under kontorstid). Släkt och familj är godkända som vittnen.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation till vigseln.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kontaktcenter@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00