Gifta sig, vigsel

Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till kyrkbröllop.

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. Två personer kan gifta sig oavsett om de är av olika eller samma kön. Man behöver inte bo i Uddevalla för att få gifta sig här.

Om ni vill gifta er borgerligt ska ni kontakta kommunen för att boka tid, plats och vigselförrättare. För borgerlig vigsel krävs att ansökan om hindersprövning godkänts från Skatteverket, intygen ska skickas till kommunen senast 14 dagar före vigseln.

Bokning av vigsel

Vigsel sker i första hand på Stadshuset fredagar klockan 13.00-15.00. Dessa datum är 24 januari, 14 februari, 28 februari, 20 mars, 3 april, 17 april, 8 maj, 29 maj och 12 juni. Datum för hösten kommer under våren. Bokning görs nedan.

Har ni särskilda önskemål om vigselförrättare, plats eller datum, boka minst tre veckor innan önskat datum. Platsen för vigseln kan vara i Stadshuset, Rådhuset eller någon annan plats enligt era önskemål. Under sommaren kan det vara svårt att hitta tid för vigsel, då flera av vigselförrättarna är lediga. 

Kostnader

Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Reseersättning till vigselförrättaren ska betalas om vigseln inte sker på Stadshuset eller Rådhuset. Reseersättning görs upp mellan vigselförrättare och brudpar.

Språkstöd

Ceremonin är på svenska eller engelska. Språkhjälp måste användas om någon av parterna inte förstår eller talar svenska eller engelska. Beställning görs vid bokning av vigseln. Vigseln är då på Stadshuset på fredagar under kontorstid. Att använda språkhjälp kostar inget. Bokning av vigsel måste göras minst tre veckor innan önskat datum.

Vittnen

Två vittnen ska vara närvarande vid vigseln. Vittnena ska vara fyllda 18 år. Släkt och familj är godkända som vittnen. Antingen skaffar brudparet egna vittnen, är vigseln på Stadshuset kan vi hjälpa till med vittnen (under kontorstid).

Kom ihåg att ta med giltig legitimation till vigseln.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kontaktcenter@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00