Boenden, särskilda

Du som av olika skäl inte längre kan bo kvar i eget boende kan ansöka om ett boende med personal tillgänglig under hela dygnet. Kommunens särskilda boenden ska erbjuda ett hem med stöd, service och omvårdnad efter just ditt behov.

Vilken boendeform har du behov av?

I Uddevalla kommun finns olika slags boenden beroende på vad du har för behov. De olika boendeformerna är oftast inriktade utifrån olika funktionsnedsättningar.

Gemensamt för de olika boendeformerna är att du måste ansöka hos kommunen, som gör en utredning och tar beslut om bifall eller avslag. Det gäller dock inte senior- och trygghetsboende, eftersom de inte ingår i kommunens verksamhet.

På dessa sidor kan du läsa mer om de olika boendeformerna.

Har du frågor som rör äldre och/eller personer med funktionsnedsättning?

Via vårt kontaktcenter kan du få svar på dina frågor som rör äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00

Mer information

Här hittar du blankett för ansökan om bistånd:

Medborgartjänst för digital ansökan om vård- och omsorgsboende:

Förslag på sidor