Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan. De flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska frågorna. Om du inte vill ta hjälp av en begravningsbyrå kan du också välja att ordna hela eller delar av begravningen själv.

Här kan du som är anhörig eller på annat sätt företräder dödsboet få mer information om vart du kan vända dig och vad Uddevalla kommun kan hjälpa till med.

Förslag på sidor