Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Här kan du som är anhörig eller på annat sätt företräder dödsboet få mer information om vart du kan vända dig och vad Uddevalla kommun kan hjälpa till med.

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00