Anhöriga

I Uddevalla kommun erbjuder vi stöd till anhöriga via Anhörigcentralen – en trivsam träffpunkt som ligger i Rosenhäll. Hos oss kan du få någon att samtala med för råd och stöd. Du kan också träffa andra i en liknande situation genom att delta i föreläsningar och utbildningar eller delta i någon av våra friskvårdsaktiviteter.

Vem är anhörig?

Stödet från Anhörigcentralen erbjuds till alla som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Du kan också vara barn/ungdom till förälder eller syskon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Är du anhörig till någon som har missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds du stöd och hjälp från kommunen via Kompassen samt Musslan som ger stöd till barn.

Kompassen

Musslan - barngrupper

Om Anhörigcentralen

Anhörigcentralen är en resurs för dig som är anhörig. Vår ambition är att ge råd och stöd till dig som tar hand om en närstående i det egna hemmet, att du ska må bra och kunna leva ett hälsosamt liv. Verksamhetens innehåll formar vi tillsammans och vi tar gärna emot förslag och idéer.

Vi samverkar även med föreningar, kyrkor, organisationer, studieförbund och andra frivilliga.

Kontakt

Skicka gärna e-post till vår funktionsbrevlåda, se nedan.
Du är också välkommen att ringa någon av oss som arbetar här:

Malin Elbing
0522-69 68 28

Elisabeth "Li" Bergström
0522-69 75 87

Marie Svensson
0522-69 75 88

Kerstin Dygd Martinsson
0522-69 56 94

Besöksadress
Anhörigcentralen
Rosenhäll
Österled 2, hus D
Ingång från parkeringsplats till vänster

Kontakt

Funktionsbrevlåda Anhörigcentralen,

anhorigcentralen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00