Anhöriga

I Uddevalla kommun erbjuds stöd till anhöriga via Anhörigcentralen – en trivsam träffpunkt som ligger på Rosenhäll. Anhörigcentralen är en resurs för anhöriga i alla åldrar. Vår ambition är att ge vägledning och stöd för att du ska må bra och leva ett hälsosamt liv. Verksamhetens innehåll formar vi tillsammans och tar gärna emot förslag och idéer.

Vem är anhörig?

Vuxna och seniorer. Stödet från Anhörigcentralen erbjuds till dig som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk, äldre, eller har en funktionsnedsättning. Du kan behöva tillfälligt stöd i din roll som förälder eller för att du stöttar en äldre förälder eller annan äldre person.

Kanske är du själv senior och lever tillsammans med make/maka som behöver hjälp?

Barn och unga. Du som är barn/ungdom och anhörig till förälder eller syskon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan också behöva stöd för egen del.

Om Anhörigcentralen

Hos oss kan du få någon att samtala med för råd och stöd. Du kan också träffa andra i liknande situation genom att delta i föreläsningar och utbildningar. Kanske vill du vara med i någon av våra friskvårdsaktiviteter?

Anhörigcentralen samverkar med övriga kommunala verksamheter och hälso- och sjukvården. Vi samverkar även med föreningar, kyrkor, organisationer, studieförbund och andra frivilliga.

Under Mer information nedan finns Anhörigcentralens broschyr för egen utskrift.

Kontakt

Du är välkommen att ringa oss för information eller tidsbokning. Du kan också maila till Anhörigcentralens funktionsbrevlåda, se adress under Kontakt nedan.

Aleksandra Nestorovski

0522-69 68 28

Marie Svensson
0522-69 75 88

Besöksadress
Anhörigcentralen, Rosenhäll
Österled 2, hus D
Ingång från parkeringsplats till vänster

Kontakt

Funktionsbrevlåda Anhörigcentralen

anhorigcentralen@uddevalla.se

Förslag på sidor