Ekonomi och pengar

Ekonomi, ekonomiskt stöd

Ibland händer det saker i livet som gör att man behöver hjälp med sin ekonomi. Här finns information om du behöver hjälp med din försörjning och råd och stöd kring din ekonomi.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig och din familj kan du söka ekonomiskt bistånd, det som tidigare hette socialbidrag. Det är ett tillfälligt ekonomiskt stöd för dig som saknar pengar.

Till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få din ekonomi att gå ihop eller har skulder som du inte klarar av att betala kan du få hjälp av budget- och skuldrådgivare.

Till budget- och skuldrådgivning

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Till god man, förvaltare, förmyndare

Stipendier och fonder

Uddevalla kommun förvaltar ett antal fonder som du kan söka pengar från.

Till stipendier och fonder

Förslag på sidor