Lov och ledigheter

Vårterminen 2020

Torsdag 9 januari - tisdag 9 juni

Lovdagar

7 januari - 8 januari*
17 februari - 21 februari (vecka 8)
20 mars*
6 april - 9 april (vecka 15)
22 maj (Klämdag)**

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga 
** Lov för både elever och ferieanställda lärare

Studenten

Studenten 2-4 juni (med anledning av den pågående pandemin av coronaviruset/covid -19)

Höstterminen 2020

Måndag 17 augusti - fredag 18 december

Lovdagar

17 september*
26 - 30 oktober (vecka 44)
(Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 26/10, 27/10, 28/10* och två lovdagar; 29/10, 30/10)

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga

Vårterminen 2021

Måndag 11 januari - onsdag 9 juni

Lovdagar

7 -8 januari* (elevernas första skoldag vt 2021 är måndagen den 11 januari)
22 februari - 26 februari (vecka 8)
12 mars
6 april - 9 april (vecka 14)
14 maj (Klämdag)**

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga 
** Lov för både elever och ferieanställda lärare

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00