Lov och ledigheter

Höstterminen 2021

Tisdag 17 augusti - tisdag 21 december

Lovdagar

23 september*
1-5 november (vecka 44)
(Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 1/11, 2/11, 3/11* och två lovdagar; 4/11, 5/11)

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga

Vårterminen 2022

Onsdag 12 januari - fredag 10 juni

Lovdagar

10-11 januari* (elevernas första skoldag vt 2022 är onsdagen den 12 januari)
21 februari - 25 februari (vecka 8)
11 mars*
11 april - 14 april (vecka 15)
27 maj (Klämdag)**

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga 
** Lov för både elever och ferieanställda lärare

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00