Lov och ledigheter

Höstterminen 2017

Måndag 21 augusti - torsdag 21 december

Lovdagar

29 september*
30 oktober - 3 november

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga 

Vårterminen 2018

Tider vt 2018 för eleverna
Onsdag 10 januari - torsdag 14 juni

Lovdagar

8 januari - 9 januari*
19 februari -23 februari (v 8) 
mars* (datum fastställs när provdagarna för Nationella proven är kända)
3 april - 6 april (v 14)
30 april (klämdag)
11 maj (Klämdag)

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Rådhuset Kungsgatan 25-29

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00