Fritids och LSS-fritids

Barn iPad

Ansökan om fritidsplats i den anpassade grundskolan hittar du här

LSS-fritids

Barn med vissa funktionsnedsättningar kan ha rätt att fortsätta få tillgång till ”fritidsplats” även efter det att de fyllt 13 år. Detta gäller om tillsyn behövs och om föräldrarna arbetar eller studerar på tider som går utöver den tid barnet går i skolan.

I dagsläget finns så kallad ”LSS-fritids” i anslutning till de anpassade grundskolor som har klasser för årskurserna från och med åk 7 och uppåt.

Ansökan om LSS-fritids är en LSS-insats och den gör vårdnadshavarna, i mycket god tid, hos LSS-handläggare inom socialförvaltningen i Uddevalla kommun. Ring kommunens växel för kontakt med LSS-handläggare.

Förslag på sidor