Äsperödsskolan

Källdal anpassad grundskola

Fakta: Kommunal anpassad grundskola | Lingatan 5 | Område väster | 1-6 | 50 elever

Källdal anpassad grundskola och fritidshem för elever i årskurs 1-6 ligger intill Undavägen och Lingatan i Källdal. Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Skolbyggnaden är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum på skolan, för att skapa den lilla skolan i den stora. Hela skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö.

Skolan inrymmer också ett antal specialsalar, till exempel NO-sal, hemkunskapssal och bildsal, utöver de mer traditionella slöjd- och musiksalarna. Utrymmena ger oss goda möjligheter att tillsammans med eleverna skapa goda förutsättningar för lärande.

Skolbyggnaden har även fullskalig idrottshall, danssal, bibliotek, kafé och fritidsgård.

Skolgården är indelad efter olika teman: aktiva gården, skogen, djungeln och innergården. En del av skolgården är prioriterad för eleverna i den anpassade grundskolan. Grönytorna intill skolan är delvis öppna, för att ge en trygg miljö dygnet runt.

Arbetssätt

På Källdalsskolans anpassade grundskola har personalen fördjupat sitt arbete med kommunikationskartor som en del av Skolverkets språk- och kunskapsutvecklande insats. Kommunikationskartorna används i alla ämnen.

Kommunikationskartor är bildstöd där man samlar flera bilder med ett gemensamt tema. Kommunikationskartor kan göras på många olika sätt och anpassas efter just den elev eller elevgrupp man har.

Eleverna kan vara med och välja ut vilka begrepp som ska vara med på kartan. Kartan kan sedan användas på en mängd olika sätt: den kan följa med ut på exkursion för att komplettera de viktiga syn- känsel- och ljudintrycken. Den kan vara stöd för lyssnandet när en lärare berättar. Den kan vara med som ett stöd vid skrivuppgifter för de elever som kan skriva, och för dem som kan peka. Den är med vid redovisningar och gör att alla elever kan prestera på deras egen nivå.

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo. Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Om eleven får specialkost kontakta även köket via epost kalldalsskolan-koket@uddevalla.se för att avboka maten.

Rektor
Louise Eriksson
Telefon: 0522-69 72 03

Administratör
Linda Lachonius
Telefon 0522-69 72 55

Adress
Lingatan 5, 451 75 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska
Agneta Larsson
Telefon 0522-69 71 61

Specialpedagog
Gerd Bäckström
Telefon 0522- 69 66 96

Kurator
Emma Jansdotter
Telefon 0522-69 53 66

Förslag på sidor