Olycksfallsförsäkring

Uddevalla kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Uddevalla kommuns verksamheter. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål och anmält skadan.

Anmälan vid skada görs via telefon eller e-post
Du anmäler själv

Anmälan av olycksfall görs av föräldrar/vårdnadshavare/elev till försäkringsbolaget. Olycksfall anmäls inte av Försäkringsenheten eller Barn och utbildning.

Avtalen för 2020 är försenade, försäkringsskyddet gäller ändå från 2020-01-01.
Anmälan görs tillsvidare till forsakringsfragor@uddevalla.se

Tidigare försäkringsbolag som du kontaktar om skada 
inträffat

1 januari 2016-31 december 2019
Länsförsäkringar, försäkringsnummer 2065589 
Telefon 031-633 23 75

1 juli 2011-31 december 2015
Folksam, försäkringsnummer K47726
Telefon 0771-950 950

1 januari 2006-1 juli 2011
Aig Europe Limited Uk (Chartis), försäkringsnummer 104-4209
Telefon 08-506 920 70

1 januari 2002-31 december 2005
Folksam, försäkringsnummer K47417
Telefon 0771-950 950

Olycksfallsförsäkringen som kommunen har för elever och barn i förskolan täcker även fritid.

Det år eleven slutar skolan/utbildningsverksamhet är man försäkrad fram till 1 september. Därefter är man inte inskriven i kommunens skolor längre och behöver ha en egen försäkring.

Skador under APL ska alltid anmälas till Kammarkollegiet och Försäkringskassan.

Försäkringen gäller i hela världen, däremot är det ingen reseförsäkring. Vid resor utanför Norden behövs alltid en separat reseförsäkring som även gäller för kostnader vid sjukdom utomlands och för hemtransport från utlandet vid sjukdom och olycksfall.

Frågor och svar

Fråga: Om vi har en privat olycksfallsförsäkring och även är olycksfallsförsäkrad via Uddevalla kommun, går i skola i annan kommun där även den kommunen har olycksfallsförsäkring där elever är försäkrade. Anmäler man olycksfallet till alla inblandade försäkringsbolag?
Svar: Ja, olycksfall anmäls till samtliga olycksfallsförsäkringar man har. Olycksfallsförsäkring kan ersättas avseende invaliditetsskydd från flera försäkringar.

Fråga: Kan jag få fram skadeanmälan via Uddevalla kommun om informationen behövs vid senare tillfälle?
Svar: Det finns inget ansvar för kommunen att lagra information avseende olycksfallsförsäkringen. Det åligger varje vårdnadshavare/elev att anmäla skada så snart den blivit känd. Ansvaret att anmäla skadan och bevara skadehandlingarna ligger hos försäkringsgivare (försäkringsbolag) och den skadade.

Fråga: Hur gäller olycksfallsförsäkringen vid trafikolycka för personer som omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring?
Svar: Förare och passagerare i motorfordon omfattas av trafikförsäkringen avseende personskador. Olycksfallsförsäkringen avser då i första hand ett invaliditetsskydd.

Fråga: Vad gäller om elever åker på skolresa och någon förälder kör dem med sin egen bil dit?
Svar: Om förälder kör med egen bil gäller bilens egen försäkring. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller inte för föräldrar utan endast för elever.

Fråga: Vad gäller om eleven går i privat förskola/skola?
Svar: Eleverna omfattas alltid av kommunens olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring oavsett vem som är utförare av dessa tjänster.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Försäkringsfrågor,

forsakringsfragor@uddevalla.se

 

Monica Johansson, +46 522‑69 60 51

Handläggare

monica.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00