Olycksfallsförsäkring

Uddevalla kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Uddevalla kommuns verksamheter. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Anmälan vid skada görs via telefon eller e-post

Vid anmälan via e-post ange: namn på den skadade och kontakttelefon. Länsförsäkringar tar sedan kontakt med dig.

Olycksfall anmäls till Länsförsäkringar personskada@gbg.lansforsakringar.se

Försäkringsnummer 2065589

Telefon 031-63 23 75. Skadejour 020-59 00 00 (dygnet runt)

Adress Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Lilla Bommen 8, 404 84 Göteborg

Tidigare försäkringsbolag som du kontaktar om skada inträffat

1 juli 2011-31 december 2015
Folksam, försäkringsnummer K47726
Telefon 0771-950 950

1 januari 2007-1 juli 2011
Aig Europe Limited Uk, försäkringsnummer 104-4209
Telefon 08-506 920 70

Frågor och svar

Fråga: Om vi har en privat olycksfallsförsäkring och även är olycksfallsförsäkrad via Uddevalla kommun, går i skola i annan kommun där även den kommunen har olycksfallsförsäkring där elever är försäkrade. Anmäler man olycksfallet till alla inblandade försäkringsbolag?
Svar: Ja, olycksfall anmäls till samtliga olycksfallsförsäkringar man har. Olycksfallsförsäkring kan ersättas avseende invaliditetsskydd från flera försäkringar.

Fråga: Kan jag få fram skadeanmälan via Uddevalla kommun om informationen behövs vid senare tillfälle?
Svar: Det finns inget ansvar för kommunen att lagra information avseende olycksfallsförsäkringen. Det åligger varje försäkringstagare att anmäla skada så snart den blivit känd. Ansvaret att anmäla skadan och bevara skadehandlingarna ligger hos försäkringsgivare och den skadade.

Fråga: Hur gäller olycksfallsförsäkringen vid trafikolycka för personer som omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring?
Svar: Förare och passagerare i motorfordon omfattas av trafikförsäkringen avseende personskador. Olycksfallsförsäkringen avser då i första hand ett invaliditetsskydd.

Fråga: Vad gäller om elever åker på skolresa och någon förälder kör dem med sin egen bil dit?
Svar: Om förälder kör med egen bil gäller bilens egen försäkring. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller inte för föräldrar utan endast för elever.

Fråga: Vad gäller om eleven går i privat förskola/skola?
Svar: Eleverna omfattas alltid av kommunens olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring oavsett vem som är utförare av dessa tjänster.

Kontakt

Monica Johansson, +46 522‑69 60 51

Handläggare

monica.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00