Molntjänster i skolan

Molnet - vad är det?

Molnet - vad är det?

Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras över internet, i molnet, utan att särskild programvara behöver installeras på datorn. Allt fler kommuner, myndigheter och företag använder sig av molntjänster idag, eftersom användaren är oberoende av tid, plats och specifik dator för att komma åt sitt arbete.

För skolans del betyder det att allt skolarbete finns tillgängligt för elever och lärare oavsett vid vilken tid, eller från vilken plats man loggar in för att arbeta, så länge det finns en internetuppkoppling i dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Skolan och dataskyddsförordningen

All information som går att koppla till en specifik individ räknas som en personuppgift. Hur personuppgifter får behandlas anges i dataskyddsförordningen (GDPR), som är till för att skydda den personliga integriteten. Skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för att såväl myndighetsutövning (till exempel betyg), pedagogisk administration (till exempel närvaro) och pedagogik (till exempel Google Workspace for Education) ska fungera. Detta är tillåtet enligt GDPR. Skolans personal får utbildning om GDPR och vilka riktlinjer som gäller när vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter i molntjänster

Dataskyddsförordningen i molntjänster

För att skolan ska kunna använda olika molntjänster krävs att en del information om användare lämnas över till molntjänstleverantören.Detta regleras i ett biträdesavtal, som enligt GDPR tydligt anger vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas.

Uddevalla kommun har ett biträdesavtal med Google för att kunna skapa användarkonton och en skolorganisation i vår Google Suite-domän @gapp.uddevalla.se. Vi har även biträdesavtal med Unikum för att hantera individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen och kunskapskrav.

På gymnasieskolan finns ett biträdesavtal med Vklass för att kunna hantera närvaro, omdömen och kunskapsbedömningar i deras system. För detta ändamål lämnas uppgifter om användarnas namn, personnummer samt klass/grupptillhörighet ut från vår elevdatabas Extens (Procapita på Vuxenutbildningen).

Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till annan part, utan har som enda syfte att skapa användarkonton och en organisationsstruktur på grupp- och klassnivå för skolorna.

Förslag på sidor