IT och lärande, ShowIT

ShowIT

Vad är ShowIT?

ShowIT började 2011 som en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen. 2012 blev ShowIT både en mässa samt en kompetensutvecklingsdag där både externa föreläsare och lokala workshopledare inspirerade personalen i grundskolan och gymnasiet. Nästa steg blev Mötesplats ShowIT, som är kompetensutvecklingsträffar ca 3 gånger per termin där pedagoger från alla våra verksamheter visar andra pedagoger sina bästa tips.

Kontakt

Hillevi Johansson, +46 522‑69 69 64

Webbredaktör

hillevi.johansson@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Conny Holm, +46 522‑69 69 44

Samordnare

conny.holm@uddevalla.se

Uddevalla margretegärde och gymnasiekont Skolgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Annika Widell, +46 522‑69 66 11

Utvecklare

annika.widell@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00