IT och lärande, ShowIT

ShowIT

Vad är ShowIT?

ShowIT började 2011 som en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen. 2012 blev ShowIT både en mässa samt en kompetensutvecklingsdag där både externa föreläsare och lokala workshopledare inspirerade personalen i grundskolan och gymnasiet. Nästa steg blev Mötesplats ShowIT, som är kompetensutvecklingsträffar cirka tre gånger per termin där pedagoger från alla våra verksamheter visar andra pedagoger sina bästa tips.

Kontakt

Maria Resenius, förstelärare

+46 522‑69 78 70

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen

Kaserngården 1a

451 34 Uddevalla

Alma Jonsson, it-pedagog

+46 522‑69 68 46

alma.jonsson@uddevalla.se

Östergatan 12

451 81 Uddevalla

Annika Widell, utvecklare

+46 522‑69 66 11

annika.widell@uddevalla.se

Förskolekontor

Trädgårdsgatan 2

451 31 Uddevalla

Hillevi Johansson, webbredaktör

+46 522‑69 69 64

hillevi.johansson@uddevalla.se

Förskolekontor

Trädgårdsgatan 22

451 31 Uddevalla

Förslag på sidor