IT och lärande, ShowIT

ShowIT

Vad är ShowIT?

ShowIT började 2011 som en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen. 2012 blev ShowIT både en mässa samt en kompetensutvecklingsdag där både externa föreläsare och lokala workshopledare inspirerade personalen i grundskolan och gymnasiet. Nästa steg blev Mötesplats ShowIT, som är kompetensutvecklingsträffar cirka tre gånger per termin där pedagoger från alla våra verksamheter visar andra pedagoger sina bästa tips.

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Gunnar Spångberg, +46 522‑69 69 72

Skolutvecklare

gunnar.spangberg@uddevalla.se

Grundskolekontor Södra hamngatan 13

45130 

UDDEVALLA

Conny Holm, +46 522‑69 69 44

Samordnare

conny.holm@uddevalla.se

Uddevalla margretegärde och gymnasiekont Skolgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Annika Widell, +46 522‑69 66 11

Utvecklare

annika.widell@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Hillevi Johansson, +46 522‑69 69 64

Webbredaktör

hillevi.johansson@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00