Arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL

Uddevalla kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Väst en unik möjlighet att studera till lärare, samtidigt som du arbetar med lön i en av våra grundskolor. Vid examen är du färdigutbildad lärare och har 5,5 års erfarenhet av yrket.

Tillsammans med Uddevalla kommun och ytterligare 12 av regionens skolhuvudmän startade Högskolan Väst höstterminen 2019 en AIL-lärarutbildning. Utbildningen innebär att du under 5,5 år studerar till lärare samtidigt som du arbetar. Du studerar med lön under hela utbildningstiden.

I utbildningen kombineras studier på deltid med arbete som lärare på halvtid. Du studerar på högskolan i Trollhättan en till två dagar per vecka. Resterande tid arbetar du som lärare i en av Uddevallas grundskolor. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, genomförs på den skola där du är anställd. De erfarenheter du får från både arbete och studier ger dig en unik möjlighet att integrera teori och praktik.

Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i följande ämnen:

  • svenska
  • matematik
  • engelska
  • NO
  • teknik

Förslag på sidor