Ta hand om döda djur

Ibland måste du som är djurägare tyvärr ta hand om ett djur som dött. Det finns regler för hur döda djur får tas omhand för att förhindra att smitta sprids. Bara i vissa fall är det möjligt att begrava djuret på egen tomt.

Djur som har självdött eller avlivats till följd av smittsam sjukdom får aldrig grävas ner. För att förhindra smittspridning ska sådana kroppar tas om hand på en särskild anläggning.

Avlivade sällskapsdjur

Mindre sällskapsdjur, till exempel en avlivad katt eller hund, kan du begrava på egen tomt. Var noga med att hålla avstånd till dricksvattentäkter. Placera det döda djuret så djupt att andra djur inte klarar av att gräva upp det.

Nedgrävning av häst

I vissa fall kan det gå bra att gräva ner en avliden häst på sin fastighet. Detta ska anmälas till miljökontoret. Nedan beskrivs de uppgifter som miljökontoret behöver för att bedöma om platsen är lämplig;

 • Fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter.
 • Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam sjukdom).
 • En beskrivning eller karta som visar vilken plats som valts.

Uppgifterna ska skickas till:

 • Miljökontorets funktionsbrevlåda för e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se eller
 • via brevpost till: Samhällsbyggnad Miljökontoret, Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla

Val av plats

Några punkter att följa vid val av platsen för nedgrävning:

 • Jordarten och marken ska vara väldränerad.
 • Välj en plats som innebär ett avstånd på minst 100 m från närmaste dricksvattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag.
 • Håll minst 100 meters avstånd till bostadshus.
 • Välj en torr plats. Hästen får inte hamna under grundvattenytan och får inte läggas direkt på berggrunden. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.
 • Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter återfyllnadsmaterial (rovdjursskydd).
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Om hästen ska grävas ned på annans mark behövs markägarens godkännande.

Produktionsdjur

Produktionsdjur är djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar och skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung.

Dessa djur får inte grävas ner utan ska tas om hand för destruktion. I väntan på borttransport ska kroppen placeras på ett ställe där varken vilda djur eller tama djur kan komma åt den. Förvara kroppen så att det inte kan läcka från den. Hindra smittorisken även genom att förvara det avlidna djuret så att transportören som hämtar djuret inte behöver gå igenom utrymmen som används till friska djur.

Mer information om kadaverhantering och hämtning av döda djur finns hos Jordbruksverket och Svensk Lantbrukstjänst.

Avgift

Miljökontoret tar ut avgift för handläggning av anmälan om nedgrävning om häst.

Mer information om och exempel på fasta avgifter>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor