Hundar och katter

Hundar och katter hör till våra vanligaste husdjur och kan vara till stor glädje för många, men tänk på att du som djurägare har ansvar för djuret och de störningar som det kan orsaka för omgivningen.

Hundar

Ha kontroll över din hund och sköt om den så att inte några besvär uppkommer för andra människor. Tänk också på att ta hänsyn till andas människors eventuella allergier. I Uddevalla råder koppeltvång i centrum. Hundbajset måste du plocka upp på samtliga offentliga platser.

Hundar som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering.

Katter

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika att katten orsakar besvär för dina grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en katt inte hålls kopplad bör den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare. Ibland kontaktas kommunen i frågan. Kommunen utför, i normalfallet, inte några åtgärder eftersom löst springande katter inte anses som en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden, exempelvis med övergivna eller förvildade katter. Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du också kontakta Länsstyrelsen.

Salmonellasmitta hos katter

Läs om salmonella hos katter.

Om djur far illa

Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen. Se länk nedan.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se