Hundar och katter

Hundar och katter hör till våra vanligaste husdjur och kan vara till stor glädje för många, men tänk på att du som djurägare har ansvar för djuret och de störningar som det kan orsaka för omgivningen.

Hundar

Ha kontroll över din hund och sköt om den så att inte några besvär uppkommer för andra människor. Tänk också på att ta hänsyn till andas människors eventuella allergier. I Uddevalla råder koppeltvång i centrum. Hundbajset måste du plocka upp på samtliga offentliga platser.

Hundar som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering.

Katter

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika att katten orsakar besvär för dina grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker.

Alla katter i Sverige ska vara ID-märkta och registrerade hos Jordbruksverket från och med år 2023. Det gäller såväl innekatter som utekatter. Kravet på registrering gäller även om din katt redan är registrerad i ett frivilligt register.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare. Ibland kontaktas miljökontoret i frågan. Miljökontoret utför, i normalfallet, inte några åtgärder eftersom löst springande katter inte anses som en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden, exempelvis med övergivna eller förvildade katter. Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du också kontakta Länsstyrelsen.

Salmonella bland katter

Kommunens miljökontor får ibland in rapporter om salmonellasmittade katter. Smittorsaken är ofta småfåglar, och även människor kan smittas. Försök att hålla barn och katter borta från fågelmatning och tänk på att tvätta händerna.

Tips för att undvika salmonellasmitta från fågelbord

  • Tvätta händerna om du varit i kontakt med fågelspillning, klappat en misstänkt sjuk katt eller kommit i kontakt med kattlåda med kattbajs.
  • Se till att barn tvättar händerna.
  • Barn bör undvika att leka i nära anslutning till fågelbord.
  • Har du själv fågelbord? Försök hålla rent fågelbordet och på marken under. Tvätta noggrant händerna när du fyllt på fågelbordet med mat eller gjort rent.
  • Har du katt som har diarré eller verkar hängig? Kontakta din veterinär för bedömning.
  • Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att ha ett fågelbord som är konstruerat eller placerat på ett sätt så att katter inte kommer åt det.

Om djur far illa

Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen. Se länk nedan.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor