Hästar

Den som håller hästar ansvarar för att följa de bestämmelser som finns i Miljöbalken och dess föreskrifter, så att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön - till exempel på grund av förorenat dricksvatten eller att allergiker drabbas. Allemansrätten ger dig frihet att rida, men det finns också regler att följa.

I Uddevalla kommun krävs tillstånd av miljökontoret för att hålla häst inom område med detaljplan.

Information om att ta hand om döda djur>>

Allemansrätten

Allemansrätten ger frihet att fritt röra sig över andras marker under förutsättning att man uppträder med respekt för naturen, markägare och andra människor. Det är viktigt att tänka på att man inte får orsaka skada på marken:

Det är inte tillåtet att rida, köra över tomtmark, trädgårdar, planteringar, åkrar och vallar.

Du får inte heller rida eller köra på annan ömtålig mark som till exempel mjuka skogsstigar, ängar, hagar och kärrmarker eller så att trädens rotsystem skadas. Rid eller kör inte på vandringsleder, i motionsspår eller i markerade skidspår.

Kontakta alltid markägaren om du ska rida eller köra regelbundet i samma område.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor