Bi och bisvärmar

Har du sett bin som svärmar? Ring svärmtelefonen så att bina kan tas omhand!

Bin svärmar som ett naturligt sätt att föröka sig. Drottningen i ett bisamhälle tar med sig hälften av samhällets bin och flyger iväg för att leta efter en ny bostad. På vägen sätter sig drottningen och bina i en svärm, en hel boll av bin, i en trädgren eller något annat ställe. Spejarbin flyger då runt för att leta efter den perfekta platsen, som ett ihåligt träd, för svärmen att bosätta sig på.

Under tiden bina sitter i en klunga och väntar på att spejarbina ska komma tillbaka är det lätt för en van person att samla in bisamhället. Bin är viktiga pollinatörer och fria bisvärmar kan sprida sjukdommar eller bosätta sig på mindre lämpliga platser som i håligheter i väggar eller i skorsten på ditt hus. Det är dessutom skrämmande att träffa på en bisvärm om du är allergisk.

En svärm måste hämtas före bina bosätter sig permanent, därefter är det svårare att bli av med bina. Om du hittar en bisvärm kan du kontakta din närmsta biodlarförening som har ett journummer igång under svärmningperioden.

Problem med en bisvärm?

Ring biodlarnas svärmtelefon, 0766-860701>>

Svärmtelefonen

Telefonummer till Svärmtelefonen

Mer information

Information om vad vi gör för våra pollinatörer

Åtgärder för våra pollinatörer

Förslag på sidor