Lantmäteri

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten är den myndighet som genomför olika typer av lantmäteriförrättningar. Det finns både statliga och kommunala lantmäterimyndigheter. Uddevalla har en kommunal lantmäterimyndighet.  

Vissa förrättningar, till exempel sådana som berör flera kommuner, större infrastrukturs förrättningar eller sådana som på begäran av sakägare när Uddevalla kommun är sakägare kan/ska handläggas av den statliga lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län.

Avdelningen ansvarar för fastighetsbildning och registrering av förändringar i fastighetsindelningen inom Uddevalla kommun. Avdelningen ansvarar även för plan-, adress- och byggnadsregistren.

Vill du ansöka om Lantmäteriförrättning inom Uddevalla kommun finns länk till blanketten "Ansökan om lantmäteriförrättning" längst ned på sidan.

Kontakta oss på Lantmäterimyndigheten» 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

Berit Carlsson, enhetschef

+46 522‑69 73 61

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Logga in till lantmäteriförrättningar

Pågående Lantmäteriförrättningar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00