Nybyggnadskarta

Här kan du beställa en nybyggnadskarta.

Beställningen tas emot av samhällsbyggnad där en handläggare upprättar den nybyggnadskarta som passar för just ditt ärende. Efter att beställningen mottagits skickas kartan till dig normalt inom tio arbetsdagar. Vi reserverar oss för att det kan ta längre tid beroende på arbetsbelastningen.

Nybyggnadskartan kommer att debiteras enligt kart- och mätverksamhetens taxa »

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »Fakturaadress

Kartan ska användas i ansökan för * (obligatorisk)
Kartan ska användas i ansökan för


(Om Bygglov) Bygglovet avser (fler alternativ kan bockas i):
(Om Bygglov) Bygglovet avser (fler alternativ kan bockas i):
I vilket format önskar du få kartan? * (obligatorisk)
I vilket format önskar du få kartan?Avgift * (obligatorisk)
Avgift

Mer om avgifter hittar du i kart- och mätverksamhetens taxa


Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

Förslag på sidor