Nybyggnadskarta

Beställningen tas emot av samhällsbyggnad som bedömer vilken av de fyra olika nybyggnads-kartorna som passar för just ditt ärende. Efter att beställningen mottagits skickas kartan till dig normalt inom tio arbetsdagar. Vi reserverar oss för att det kan ta längre tid beroende på arbetsbelastningen.
Nybyggnadskartan kommer att debiteras enligt kart- och mätverksamhetens taxa »

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »Fakturaadress

Bygglovet avser (fler alternativ kan bockas i): *
Multiple selection

Ligger fastigheten inom detaljplanerat område? *Ska du bygga närmare gräns än 4,5 m? *I vilket format önskar du få kartan? *
Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten,

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00