Nybyggnadskarta

Beställningen tas emot av samhällsbyggnad som bedömer vilken av de fyra olika nybyggnads-kartorna som passar för just ditt ärende. Efter att beställningen mottagits skickas kartan till dig normalt inom tio arbetsdagar. Vi reserverar oss för att det kan ta längre tid beroende på arbetsbelastningen.
På grund av tillfälligt hög arbetsbelastning kan det ta längre tid innan vi kan leverera produkten.

Nybyggnadskartan kommer att debiteras enligt kart- och mätverksamhetens taxa »

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »Fakturaadress
Bygglovet avser (fler alternativ kan bockas i): * (obligatorisk)
Bygglovet avser (fler alternativ kan bockas i):


Ligger fastigheten inom detaljplanerat område? * (obligatorisk)
Ligger fastigheten inom detaljplanerat område?Ska du bygga närmare gräns än 4,5 m? * (obligatorisk)
Ska du bygga närmare gräns än 4,5 m?I vilket format önskar du få kartan? * (obligatorisk)
I vilket format önskar du få kartan?Avgift * (obligatorisk)
Avgift

Mer om avgifter hittar du i kart- och mätverksamhetens taxa


Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten,

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00